Skjermdump Utdanningsdirektoratet

Får 12 gratistimer fra kommende skoleår

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten.

Kommunene må selv avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles, og avgjøre hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres.

Kommunen kan imidlertid ikke regne om de 12 timene i uken slik at tilbudet over ett år til sammen gir gjennomsnittlig 12 timer gratis SFO per uke, opplyser Utdanningsdirektoratet.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

SFO-er i samiske distrikt skal vurdere hvordan rammeplanen kan ses i sammenheng med den samiske årstidskalenderen. De skal også se hvordan de kan knytte innholdet og arbeidsmåtene i rammeplanen til årets gang og endringene i naturen, og til tradisjonell kunnskap og levesett.     

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.