Fortvilet situasjon: Bjørnar Jacobsen har kjempet for at avkjørselen til egen og naboens bolig i Smineslia, fortsatt skulle vedlikeholdes av Narvik kommune. Nå har formannskapet sagt nei til det. (Arkivfoto: Ann-Chatrin Braseth)

Fikk tommelen ned i vei-sak

Formannskapet ga ikke beboere i kommunalt boligfelt medhold.


Bjørnar Jacobsen og andre beboere i Smineslia i Kjøpsvik fikk tommelen ned av formannskapet for videre brøyting og vedlikehold av to avkjørsler i det kommunale boligfeltet.

Torsdag skal saken opp i Narvik kommunestyre. Det betyr at det fortsatt er et lite håp om at fellesforslaget fra SV og Sp, som ble nedstemt i formannskapet, kan få flertall dersom andre grupperinger snur i denne saken. Rådmannens forslag ble nemlig vedtatt med seks mot fire stemmer, da tre av formannskapets medlemmer fikk innvilget permisjon før saken ble behandlet.

Vedtaket i formannskapet betyr at de omtalte avkjørslene i gjeldende reguleringsplan, stadfestes som private adkomstveier, mens ytre del av veien i Hundholmen ikke regnes som en offentlig kommunal vei. 

Jacobsen er en av dem som har kjempet for å synliggjøre at avkjørslene er kommunale, og at Tysfjord kommune har stått for vedlikeholdet siden det kommunale boligfeltet ble etablert på slutten av –80-tallet og frem til nylig.

Nettopp dette argumentet ble lagt inn i forslaget fra SV og Sp, som av historiske årsaker og sedvane, mener Narvik kommune fortsatt må stå for vedlikeholdet av disse avkjørslene i tillegg til ytre del av veien i Hundholmen. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.