Ill: Bjørn Anders Nymoen.

Giellarádje – samisk språkspalte

Språkspalten skal være en liten inspirasjonskilde for den samiske språkbrukeren.

Giellarádje galggá liehket arvusmahttemij gå la gielajn barggamin. Giellaráje ulmme le giellasujtto gånnå gæhttjalip giellatjuolmajt álkket tjielggit, bágoj, moallánahkkoj ja gárgadisano hárráj. Sæmmi båttå aj tsuojggip gássjelisvuodajt gå galggá dárogielas sámegiellaj jårggålit.  

Språkspalten skal være en liten inspirasjonskilde for den samiske språkbrukeren. Språkspaltens målsetting er språkrøkt på en enkel måte, hvor vi vil ta opp språklige problemstillinger, forklare ord, begreper og setninger m.m. Samtidig vil vi peike på noen språklige fallgruver når en oversetter fra norsk til samisk. 

Ukens tema: litt mere om ordstilling.

Forrige gang skrev vi litt om syntaks, ordstillingen i samiske setninger. Denne gang skriver vi litt mere om samme sak. Når en setning på norsk inneholder den sideordnende konjunksjonen “og” og denne setningen skal oversettes til samisk så bør en være oppmerksom på at ordende foran og bak konjunksjonen iblant kan bytte plass. Dette er en språklig fallgruve som de som oversetter fra norsk til samisk må være oppmerksom på. Se på følgende norske setninger og hvordan disse oversettes til samisk (I parentes er den samiske setningen oversatt til norsk): 

Bli til støv og aske gudnan ja måjvven sjaddat (bli til aske og støv) 
På godt og vondt  baháp ja buorebu guovlluj (på vondt og godt)
Større i makt og styrke  stuoráp gievrrudagá ja fámo hárráj (større i styrke og makt)
Leve et stilt og fredelig liv ráfen ja sieddusin viessot (leve et fredelig og stilt liv) 
Knokkelen blir sterk og hard igjen  dákte sjaddá vas garras ja nanos (... hard og sterk ...)
Bitter og innesluttet måskos ja nirmmá (innesluttet og bitter)
Med lyset og varmen  bivvalijn ja tjuovgajn (med varmen og lyset) 
Gjennomføre etter plan og vilje  sidoda ja ájggomusáj milta ållidit (... vilje og plan ...)

I noen tilfeller bruker vi ikke konjunksjon på samisk i det hele tatt:

Her og der  duoggu dággu (der og her) 
Med nebb og klør  gattsaj bánij (med klør og nebb) 
Nå og da duolloj dálloj (da og nå) 

Av Anders Kintel og Samuel Gælok

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.