Foto: Bjørn Anders Nymoen

I én av Nord-Saltenkommunene er det blitt betraktelig færre folk

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i dag frem befolkningstall for første kvartal 2022. Tallene for kommunene i Nord-Salten spriker.

I Steigen kommune økte folketallet med fire personer i første kvartal av 2022 sammenlignet med første kvartal i 2021. 

Sammen med Bodø (+174) og Beiarn (+10) er Steigen kommune en av få kommuner med positiv befolkningsvekst i Saltenregionen. 

For Salten-kommunene viser statistikken en nedgang på totalt på 53 innbyggere.

I Narvik kommune peker også pila nedover med minus 145 sammenlignet med samme  kvartal i fjor. 

Betraktelig nedgang 

I Hamarøy kommune, Hábmera Suohkan, er tallene langt mindre oppløftende enn hos naboen i Nord-Salten. 

Sammenlignet med første kvartal 2021 er det en befolkningsnedgang på 16 personer ved utgangen av første kvartal 2022. 

– Ikke hyggelig

Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen er skuffet over tallene, men ikke bekymret. 

– Det var ikke så hyggelige tall for 1. kvartal. Samtidig er erfaringen at det kan svinge endel gjennom året, fra kvartal til kvartal. Nedgangen i årets første tre måneder skyldes fødselsunderskudd (-11), mens innvandring/innflytting og utvandring/utflytting nær nuller hverandre ut (-1). 

– Vi hadde veldig fine fødselstall i 2021, med til sammen 27 fødte barn, og befolkningen holdt seg stabil med en liten vekst i fjor. Jeg er derfor ikke veldig bekymret for kvartalsutviklingen isolert sett, men håper selvsagt at det blir bedre tall utover året, sier Kristoffersen til nordsalten.no.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.