Gründer Odd Levi Paulsen. Foto: Privat
Debatt:

"Jeg undres egentlig om Hamarøy kommune vil ha nye etableringer i kommunen?"

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentenes holdninger.


Av Odd Levi Paulsen

Det er 2 hendelser som plager meg for tiden. Det ene er kommunens manglende vilje og gjennomføring til å legge til rette for at fiskeribrødrene Jonas Olafsen og Elias Olafsen kan etablere seg hjemme i Hamarøy kommune. 

Det andre er signaler fra ordføreren Britt Kristoffersen etter forrige formannskapsmøte, der de ønsker å bruke 2 millioner fra Kraftfondet for å legge til rette for boligbygging. Jeg stilte spørsmålstegn ved prioriteringen av disse midlene på Facebookgruppen “Politisk diskusjonsformum Hamarøy”, hvorfor Kraftfondets midler skal gå til boligbygging, og ikke utelukkende til bedriftsetableringer og utvikling av bedrifter? 

Svaret jeg fikk fra ordføreren Britt Kristoffersen var blant annet: "Det er ikke først og fremst mangel på jobber, det er mangel på folk som er utfordringa vår." 

Jeg undres egentlig om Hamarøy kommune vil ha nye etableringer i kommunen? Grunnen til at jeg spør at det er veldig viktig for gründere og selskaper å vite hvor en skal etablere seg i fremtiden.

Jeg bor for tiden i Tromsø og driver teknologibedriften Ntec Media AS, som leverer digitale tjenester (programvare på nett) til bedriftsmarkedet. Vårt selskap har det privilegiet at vi selv kan bestemme hvor selskapet skal være registrert siden vårt virke er innenfor programmering.

Vårt selskap har i dag 5 aksjonærer. Av disse er den ene daglig leder i softwareselskapet Ramsalt LAB i Tromsø og 2 utviklere som har bachelorgrad i informatikk og datateknikk, der den ene skal ta master innen informatikkfaget. Vi har gjennomført vår første emisjon på ca. 1,1 millioner gjennom finansiering fra privat investor, Innovasjon Norge og Kraftfondet (gamle Tysfjord kommune). 

Vi har lyktes med å rekruttere kompetanse innen IT/teknologi og finansiering fra øverste hylle som andre gründerselskap egentlig bare kan drømme om. Våre aksjonærer kunne lett ha fått jobber hos større IT-konsern og selskaper som DIPS, Helse Nord IKT, Microsoft og Facebook uten problem. Når disse utviklerne vil satse med oss så er det min jobb som leder å ta gode og riktige valg for fremtiden, der lokasjon av selskapet er en av dem. 

I fremtiden vil vi kunne tilby mobile arbeidsplasser lokalt innen programmering, salg, markedsføring, innovasjon og andre stillinger et softwareselskap vil ha behov for. Vårt selskap kan bli en viktig alternativ for nye par som etablerer seg i vår kommune der en av de jobber i for eksempel mineral- og oppdrettsnæringen.

Så er spørsmålet mitt til ordføreren: Er det sånn at Hamarøy kommune ikke ønsker at det skapes nye arbeidsplasser i vår kommune? Eller er fokuset utelukkende på rekruttering av personell til eksisterende bedrifter? 

Det er vel kanskje ikke et behov for oss som ønsker å skape nye bedrifter og nye arbeidsplasser på Hamarøy? Jeg har en følelse at dette dessverre er tilfelle. Hvis ja, da synes jeg kommunen burde kommunisere dette tydeligere sånn at vi kan bruke energi på å skape arbeidsplasser andre plasser enn i hjemkommunen.

Jeg har så klart lyst til å etablere selskapet hjemme på Hamarøy, men etter signalene fra kommunen de siste "årene", så begynner jeg å tvile om det i det hele tatt er vits og tenke Hamarøy i den neste fasen vi skal inn i, som er ny runde med kapitalinnhenting fra private investorer. Vårt selskap har som plan å hente inn 2 millioner det neste året for å utvikle og skalere selskapet vårt, og det er ofte kapitalen som bestemmer hvor en etablerer seg. 

For meg som leder er det viktig for oss å vite hva vår hjemkommune ønsker når vi skal i dialog med nye investorer. Skal vi etablere og drifte selskapet fra Hamarøy, Oslo eller Tromsø? Når vi vet dette er det lettere for oss å komme i kontakt og kommunisere med de rette investorene. 

Senest i høst var jeg med og stemte Senterpartiet og Vedum inn på Stortinget, hvor blant annet kjernesakene var å få flyttet næringslivet ut fra sentrale strøk til distriktet, så jeg føler meg litt skuffet, spesielt siden vår ordfører er SP-politiker. Det blir jo ikke helt rett ut fra SP´s valgprogram at jeg som gründer begynner å få tanker om og etablere meg i sentrale strøk for fremtiden. 

Utdrag fra partiprogrammet til SP: "Privat eierskap og privat initiativ er helt sentralt i verdiskapingen i Norge. De små og mellomstore bedriftene utgjør en stor andel av det totale norske næringslivet. Det er derfor spesielt nødvendig å gi disse bedriftene gode og forutsigbare rammevilkår. Det må finnes et bredt spekter av virkemidler som understøtter gründere. Kommunene er gode forvaltere av midler til lokal næringsaktivitet. Mer midler til næringsfond i kommunene er en effektiv og målrettet satsning på lokalt næringsliv." 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre Hamarøy kommune til å ta et bevisst valg for oss gründere. Jeg registrerer at kommunen ikke har en dedikert ressurs til å jobbe med gründere og næringsutvikling. Dette bør komme på plass snarest. Jeg håper at Kraftfondets midler skal gå til utvikling av eksisterende næringsliv, gründerselskaper og vekstselskaper som i utgangspunktet ønsker å etablere seg ute i distriktet - for å være med å bygge levedyktige småsamfunn.