Foto: Arkiv.

Tommel opp for havneplaner på Drag

Ett steg videre for containerhavnprosjektet på Drag.

Hamarøy kommune har nylig gitt rammetillatelse til utfylling av steinmasser i sjø for etablering av nytt containerlager på Drag. 

Planene har vært til høring og uttalelse er mottatt fra Fiskeridirektoratet og Kystverket. Universitetet i Tromsø (UiT) har foretatt en marinarkeologisk vurdering og Statsforvalteren har godkjent utfyllingen. 

Nå gjenstår igangsettingstillatelsen, som kan gis når en gjennomføringsplan som viser ansvarlig utførende foretak, erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig utførende og eventuelt oppdaterte tegninger og situasjonsplan, dersom disse endres underveis. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.