Lars Filip Paulsen svarer Bengt Westervoll og styret i Hamarøy FrP i dette innlegget. Foto: Arkiv.

Gjensidig forståelse og inkludering. Veien til et samlet Hábmer/Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Svar til Bengt Westervoll og styret i Hamarøy FrP, fra Lars Filip Paulsen ordførerkandidat for Hamarøy Høyre

Sterk aversjon (sterk uvilje) har ofte dype røtter i frykt, uvitenhet eller traumer, og det ville være interessant å få mer innsikt fra Bengt Westervoll og styret i Hamarøy FrP om hvor denne sterke aversjonen mot samer kommer fra. Jeg forsøker å forstå, da vi trenger gjensidig forståelse for å ha en konstruktiv dialog.

Først må jeg klargjøre noen fakta: Westervoll hevder at Høyre-regjeringen tvangsslo sammen kommunene i april 2018 med krav fra det samiske miljøet om at den nye kommunen skulle bli en lulesamisk språkforvaltningskommune. Det han glemmer er at intensjonsavtalen mellom Tysfjord kommune og Hamarøy kommune datert 12.12.2016 fastslo følgende om forvaltning av samisk språk:

•    Samisk språk skal gjenspeiles i skole, helse og omsorg, forvaltning og kultur.
•    Den nye kommunen skal tilslutte seg språkområdeordningen/forvaltningsområdet for samisk språk. 

Det kan hende at lokale politikere eller folk flest i gamle Hamarøy ikke forsto fullt ut hva dette innebar. Men å skylde på det samiske miljøet for at kommunestyret i gamle Hamarøy fattet dette vedtaket er derfor både populistisk og fiendtlig.

Mange samer er representert i dagens kommunestyre fordi partiene hovedsakelig nominerte dem til topposisjonene. Westervoll påstår at minoriteten samer, som i hans øyne utgjør bare 15% av innbyggerne, har fått en klar dominans i kommunestyret. Hvordan kan 15% vinne valg mot de resterende 85%? Jeg kan fortelle Westervoll at mine forfedre, mine foreldre, de fleste av mine onkler og tanter, samt mange andre slektninger ikke er registrert i Sametingets valgmanntall. Westervoll og Hamarøy FrP burde heller undersøke lokalhistorien og historiske fakta både i gamle Tysfjord og gamle Hamarøy før de sprer ut slik misinformasjon. Også gamle Hamarøy hadde en sterk samisk historie.

Endringen av sameloven gjør Hábmera suohkan-Hamarøy kommune til en "vitaliseringskommune". Hvis Westervoll hadde tatt seg tid til å studere lovverket og sett på det som sannsynligvis blir Stortingets vedtak, ville han ha forstått at de nye endringene ikke vil medføre noen endringer for Hamarøy. Men det virker som om det er mye morsommere å drive med populisme og fiendtlighet, enn å basere seg på fakta.

Som ordførerkandidat for Høyre er jeg tydelig på at lulesamisk språk og kultur er en hjertesak for meg. Samtidig vet de som kjenner meg, at dette ikke vil overskygge alt annet arbeid i kommunen. Mitt håp er bare at samisk skal være en like naturlig del av hele kommunen. Mangfold er en verdi som Høyre sentralt omfavner, og det gjelder også på lokalt nivå.

Tilskuddet fra Sametinget går til fellesskapet i kommunen. Det støtter verdens beste kulturskole, frivilligsentralen, barnehager, skoler, den kulturelle skolesekken, biblioteket og mye mer. Så i motsetning til Westervold håper jeg at kommunen får enda mer tilskudd for å bygge fellesskapet, ikke mindre.

Hvorfor er motstanden så stor at man ikke ønsker at barn skal snakke samisk naturlig i barnehager, skoler og lokalsamfunn? Hvorfor skal ikke våre eldre bli forstått og få den hjelpen de trenger innenfor våre kommunale helsetjenester? Hvorfor skal samisk ikke synes på kommunale skilt og systemer? Fortell meg mer om motstanden slik at jeg kan forstå det!

Når Westervold snakker om trivsel, tilhørighet og fellesskapsfølelse, virker det tydelig at han kun snakker om en liten del av kommunen. I motsetning til Hamarøy FrP, jobber Høyre for å skape en følelse av tilhørighet og fellesskap i hele kommunen. Selv om jeg kommer fra gamle Tysfjord kommune, har jeg utviklet en sterk kjærlighet til Hábmera suohkan – Hamarøy kommune. Det vil fortsette å være slik, selv om motstanden fra et forhåpentligvis mindretall i kommunen, berører meg.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.