PERSONVERN OG BRUKERVILKÅR

Sist endret: 21.03.2022

Vi tar personvern alvorlig og ønsker å være så åpne som mulig med våre kunder om hvordan vi ivaretar dette.
Her kan du lese hvilken informasjon vi lagrer om deg, og hvorfor vi gjør det.
Du vil også finne informasjon om hvordan du kan få dine data slettet permanent.

Hvorfor er dette viktig?

I 2018 innførtes nye personvernregler i Norge, som følge av et nytt EU-direktiv.
Dette medfører at du som kunde har rett til å få vite hvilken informasjon om deg som lagres, hvordan den brukes og hvordan du kan få denne slettet.

Her finner du både informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, i tillegg til generelle brukervilkår for bruk av NordSalten Avis.

BRUKERVILKÅR

Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på denne siden. Du finner brukervilkårene i bunnteksten nederst på nettsiden.

Med ditt digitale abonnement har du tilgang til alt innhold som publiseres på vår nettside.

Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 1 måned før de trer i kraft. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet.

Tilgangen er knyttet til ditt personlige abonnement, og det er tillatt å lese produktet fra 12 enheter - altså forskjellige nettlesere - hvilket betyr at tilgangen kan deles med 2-3 familiemedlemmer, alt avhengig av antall enheter som benyttes. Bedriftsabonnement kan benyttes av 6-8 personer.

Disse vilkårene kan endres, men ikke uten annonsert forhåndsvarsel.

Alle priser er inkl. mva. Ditt abonnement forskuddsbetales og fornyes måned for måned. Abonnementet løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.

Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.

Oppsigelse må skje fra Min side.

Kopiering: Alle artikler, fotografier og grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.

PARTENE

Selger er:
Navn: NordSalten Avis
Adresse: Njárgga 33, 8270 Drag
E-post: [email protected]
Telefon: 75 77 24 50
Orgnr: 977 097 347
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PERSONVERNVILKÅR

NordSalten Avis lagrer følgende informasjon om deg fra du registrerer deg som abonnent hos oss:

  • Navn
  • E-post
  • Adresse
  • En kryptert versjon av ditt passord (som vi selvsagt ikke kan se)
  • Hvilken enhet du bruker når du surfer på nettsiden vår
  • Hvilken nettleser eller app du benytter
  • Dersom du har gitt din enhet - for eksempel mobiltelefonen eller datamaskinen - et egendefinert navn, blir også dette lagret
  • Vi lagrer også tidspunktet du sist leste en artikkel, samt tidspunktet for siste gang du logget deg inn
  • Informasjon om dine kjøp hos oss
Det er NordSalten Avis som står ansvarlig for all behandling av dine personvernopplysninger. Som bruker av nettstedet vårt samtykker du til at vi kan lagre og benytte denne informasjonen.

Vi selger ikke informasjon du som bruker legger igjen hos oss videre, og dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre.

ENHETER

Her finner du ytterligere informasjon om hva en enhet er - og hvordan disse beregnes.

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER

NordSalten Avis lagrer cookies - informasjonskapsler - for å kunne kjenne deg igjen som bruker, slik at du slipper å logge deg inn for hver gang du besøker oss. Vi bruker også denne informasjonen for å kunne kalkulere hvor mange enheter du har. Dette gjør vi for at vi og du skal kunne kontrollere hvem som benytter abonnementet ditt. Du finner denne oversikten på Min side.

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene dine til å avvise cookies hvis du foretrekker det. Metoden for å slette informasjonskapsler vil avhenge av hvilken type nettleser du benytter. Hjelpefunksjonen til nettleseren din kan hjelpe deg med å konfigurere nettleseren din for å hindre informasjonskapsler eller slette eksisterende informasjonskapsler.
Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på Nettsiden kan være helt eller delvis avhengig av at du godtar bruk av informasjonskapsler.

LEVERING

Varen anses som levert så snart kundens betaling er registrert.

KJØPSHISTORIKK

Vi lagrer informasjon om dine kjøp hos oss. Dette gjøres for at du skal kunne hente ut kvitteringer - som du finner på Min side - og for at vi skal kunne yte kundeservice dersom det oppstår problemer med ditt abonnement.

ANGRERETT

Angreretten gjelder ikke for kjøp av enkeltartikler eller enkeltaviser, og ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

MANGEL VED VAREN

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 'MANGEL VED VAREN'.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

TREDJEPARTER

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å analysere data om lesertall og abonnementskjøp på vår nettside. Vi henter imidlertid ikke ut individuell informasjon om deg fra disse dataene.
Her kan du lese Googles personvernregler - og informasjon om hvordan du kan reservere deg mot at Google sporer og benytter informasjon om deg.

Stripe

NordSalten Avis benytter Stripe som leverandør av vårt betalingssystem. Det betyr at det er Stripe som håndterer all kortinformasjon og alle detaljer rundt dine betalinger. Her kan du lese mer om hvordan Stripe behandler personopplysninger.

Facebook Pixel

NordSalten Avis innhenter også informasjon om hvordan våre reklamekampanjer fungerer på Facebook - for eksempel hvilke kampanjer som fører til kjøp av abonnement hos oss. Vi henter imidlertid ikke ut individuell informasjon om deg fra disse dataene.
Her kan du lese mer om hvordan Facebook håndterer personvernreglene.

Lynx Publishing AS

Alle våre data lagres hos vår leverandør Lynx Publishing AS.

DINE DATA

Du kan til enhver tid slette all informasjon vi lagrer om deg, ved å slette din brukerkonto på Min side.
I så fall fjernes all informasjon vi har lagret om deg fra vårt nettsted, og vi vil ikke ha tilgang til denne informasjonen i ettertid.