Tips oss!

NordSalten Avis vil gjerne ha tips om hva som rører seg i lokalsamfunnet!
Send e-post til [email protected], eller kontakt journalister direkte. 

NordSalten Avis

Hamarøy

Stina Johnsen (959 41 171) og Heidi Vinnes (959 20 141)
Journalister

Steigen:
[email protected]

Kjøpsvik
Ann-Chatrin Braseth (917 74 742)
Journalist