Senterleder Asbjørn Kolberg under åpningsseminaret ved Nord universitet. Foto: Laila Susanne Vars.

Har etablert nytt samisk senter

Senter for samisk og urfolksstudier ble åpnet 2. juni


Torsdag 2. juni ble det avholdt åpningsseminar ved Nord universitet.

Senteret skal koordinere, synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved Nord universitet og Nordlandsforskning, melder Nord universitet på sine nettsider.

Universitetet dekker geografisk de tradisjonelle lule-, pite-, ume- og sørsamiske områdene i Sápmi. De har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur.

Det samiske senteret vil også inkludere arbeidet med pite- og umesamisk språk og kultur. Senteret er i 2022 i sin etableringsfase, det skal videreutvikles i 2023 slik at struktur og organisasjonsform skal være fastsatt fra 2024, i følge universitetet.

Samarbeid mellom samiske aktører

– Det nye samiske senteret skal samarbeide tet​​t med det samiske samfunnet og samiske institusjoner utenfor universitetet. Et viktig mål er å følge opp og konkretisere den institusjonelle samarbeidsavtalen mellom Samisk høgskole/Sámi allaskuvla og Nord universitet som ble signert i oktober 2021. Árran og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er øvrige samarbeidspartnere. I tillegg vil senteret samarbeide med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, skriver Nord universitet på hjemmesiden.

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.