Unni Amundsen, rådgiver Nordland fylkeskommune. Foto: Privat

Hele Nordland snakker

"Hele Nordland snakker" er et initiativ av Nordland fylkeskommune for å øke bevisstheten rundt de fem samiske språkene som eksisterer i Nordland.


Samisk språkuke kickstarter en større kampanje fra fylkeskommunen, med formål om å få hele Nordland til å lære enkle begreper på de samiske språkene, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Denne kampanjen er en viktig del av satsingen vi gjør for bevisstgjøring og synliggjøring av det samiske mangfoldet som fins i Nordland. Vi har mye spennende kultur og historie rundt oss, som altfor få vet om, sier Unni Amundsen, som leder prosjektet for Nordland fylkeskommune.

"Hele Nordland snakker" ønsker å skape økt engasjement, nysgjerrighet og interesse rundt de samiske språkene, og på den måten bidra til å bevare og styrke språkene og gi nordlendingene en mulighet til å lære mer om vår felles kulturarv.

Nordland fylkeskommune engasjerer hele Nordland for å  holde de samiske språkene levende. Foto: NFK

Spesielt for denne kampanjen er at alle de fem samiske språkene som eksisterer i Nordland er inkludert. Umesamisk og pitesamisk regnes begge som utdødde eller sovende språk i Nordland, og det jobbes aktivt for å revitalisere disse. De samiske språkene står alle på UNESCOS liste over alvorlig eller svært alvorlig utrydningstruede språk.

– Vi bor midt i et miniatyr-sápmi, med hele fem av ti samiske språk på verdensbasis innenfor våre fylkesgrenser. Ingen andre fylker i Norge har et slikt unikt mangfold, og dette er noe vi må ta med oss, og forvalte på en god måte til det beste for nordlandssamfunnet, sier Unni Amundsen.

Både kjente og ukjente ansikter fra Nordland bidrar med å snakke samisk i kampanjen. Underveis i kampanjen vil privatpersoner, skoler, barnehager, offentlig og privat næringsliv, idrettsklubber – ja, strengt tatt alle – oppfordres til å laste opp film av at de snakker samisk på nettsiden til kampanjen. Resultatet skal bli til filmen Hele Nordland snakker, som vises under samisk kulturuke i februar 2024.

 

 

 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.