Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti. Foto: Trond Isaksen

Samiske navn på fire nye kommuner

Gratangen, Levanger, Rana og Sørfold fikk 16. februar samiske parallellnavn etter vedtak i statsråd.


På samisk heter nå Gratangen kommune Rivttága suohkan, Levanger kommune heter Levangken tjïelte, Rana kommune heter Raanen tjïelte, og Sørfold kommune heter Fuoldá suohkan.

Gratangen kommune søkte om godkjenning av Rivttága suohkan som samisk navn på kommunen 9. juni 2022, Levanger kommune søkte om godkjenning av Levangken tjïelte som samisk navn 25. januar 2023, Rana kommune søkte om godkjenning av Raanen tjïelte som samisk navn 21. juni 2022, mens Sørfold kommune søkte om godkjenning av Fuoldá suohkan 28. juni 2022. Navnene er i samsvar Sametingets tilråding og ble vedtatt i statsråd den 16. februar i år.   

– Jeg er glad for at kongen i statsråd har vedtatt samiske navn på Gratangen kommune/Rivttága suohkan, Levanger kommune/Levangken tjïelte, Rana kommune/Raanen tjielte og Sørfold kommune/Fuoldá suohkan. Dette har vært et ønske fra kommunene selv, og det kan gjøre at innbyggere med samisk bakgrunn vil føle større tilhørighet til hjemkommunen. Jeg mener er en fin og viktig anerkjennelse og synliggjøring av det samiske i kommunene, sier statssekretær Anti.

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.