Fagfolk på Rusbehandling Ung er sterkt bekymret for sommerstengingen av tilbudet og uttaler at man er bekymret for at dette kan føre til dødsfall i sommer, skriver skribentene av innlegget. Foto: Karl-Gustav Karlsen

Sommerkutt i rustilbudet

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Elisabeth Anethe Olsen 4.kandidat Rødt Nordland og Hanne Benedikte Wiig Varaordfører Alstahaug

På NRK Troms og Finnmark sine sider kan vi 11. mai lese om sommerstenging av Nord-Norge sin avdeling Rusbehandling Ung. Avdelingen er et tilbud til unge pasienter mellom 18 og 32 år fra hele Nord-Norge der de kommer i behandling etter å ha vært på avrusning. Dette tilbudet blir nå sommerstengt i hele to måneder og pasientene blir satt tilbake til avrusningsklinikken sammen med pasientene på lukket avdeling på Åsgård i Tromsø.  

Fagfolk på Rusbehandling Ung er sterkt bekymret for sommerstengingen av tilbudet og uttaler at man er bekymret for at dette kan føre til dødsfall i sommer. Unge mennesker som er frivillig innlagt for å følges opp etter avrusning, blir nå tilbakeført og samlokalisert med pasienter i akuttfasen av behandling, og som har sterk abstinens. I tillegg vil Rusbehandling Ung gå fra å ha en kapasitet på å behandle 15 pasienter til fem på grunn av kuttet. Det er et begredelig og forkastelig kutt i tilbudet for en svært sårbar gruppe.  

Eksempelet fra Tromsø føyer seg inn i rekken av en sterkt bekymringsverdig utvikling innenfor offentlig helsesektor. De ansatte og deres tillitsvalgte har ikke blitt involvert, og det har ikke vært gjennomført lovfestede drøftinger med de tillitsvalgte i forkant av denne avgjørelsen. Erfaringene fra sammenslåing som fant sted sist jul, burde ha gitt et klart signal på at sammenslåing medfører faktisk avbrudd i behandling. Det er et overtramp som i verste fall fører til at man har tatt en avgjørelse uten å ha med seg særdeles relevante opplysninger. I en helt konkret sak med en utsatt og sårbar pasientgruppe er ikke dette en fremgangsmåte som er akseptabel, hverken for pasientene, pårørende eller de ansatte.  

De tillitsvalgte er på banen og kan i Nordnorsk debatt 13.mai fortelle om en varslet krise innenfor psykisk helse- og rusklinikk i UNN. De beskriver pasienter med behov for innleggelse som må snus i døren, bo på korridoren eller på smekkfulle avdelinger. For de ansatte må det være fortvilt å jobbe under slike forhold og det sier seg selv at å slå sammen Rusbehandling Ung i det eksisterende tilbudet for psykisk helse og rus er en svært krevende manøver som i verste fall kan ende med dødsfall.  

Vi er sterkt bekymret for det landsdelsdekkende tilbudet som nå vil bli sterkt forringet. Vi henstiller klinikkledelsen om å se på andre løsninger i samarbeid med de ansatte, slik at sommerstengingen kan unngås og de 15 plassene opprettholdes. Det offentlige norske helsevesenet er under kraftig press, kuttene som gjøres i tilbud fører til at fagfolk rømmer og tilbudene blir dårligere. Denne utviklingen kan vi ikke stilltiende sitte å se på. De aller mest sårbare må skjermes fra kutt og fagfolk må bli tatt med i prosesser som omhandler deres arbeidshverdag.  

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.