Nord-Salten akademiet på treningssamling med IK Junkeren. Foto: Privat.

Tar steg og satser videre

Nord-Salten akademiet tar satsningen ett steg videre, og har nå opprettet et samarbeid med IK Junkeren fra Bodø. En satsning som gir spillerne et enda bedre tilbud, og som gir trenerne bredere erfaring. I tillegg til jentesatsningen som har pågått noen år allerede, satses det nå også på guttefotball.


Akademiet er et tilbud for ungdom mellom 13 og 18 år som ønsker å satse litt ekstra, og utvikle seg som fotballspillere. Tilbudet går ikke utover klubb og klubbtrening, men er kun ment som et ekstratilbud.

Treningene er seriøse, med fokus på kvalitet og utvikling, der trenerne har bred fotballfaglig kompetanse.

Visjonen er at også fotballen i Nord-Salten kan være seriøs og ambisiøs, og målet er å utvikle gode fotballspillere, med gode holdninger til blant annet samhold og trening, og også at ungdommene skal være gode ambassadører for Nord-Salten.

Samarbeidet med IK Junkeren kom til på høsten 2023, da akademiet ikke hadde mulighet å stille eget 11'er-lag. Ønsket fra jentene var å spille 11'er-fotball, og da ble samarbeidet med Bodøklubben opprettet. 

Lokale ildsjeler

– Vi er et felles team som utfyller hverandre godt, der alle drar i samme retning, og hvor best mulig utvikling individuelt og som lag er i fokus. I tillegg ønsker vi å formidle at fotball er gøy og at trening er sosialt, forteller en av ildsjelene, Bjørn Allan Fagernes fra Drag.

I trenerteamet er også Torgeir Nilsen fra Steigen og Per Elling Braseth-Ellingsen fra Hamarøy, i tillegg til A-lagsspiller Hans Olsen Fagnastøl, som nylig har trådt inn i teamet.

– Vi er veldig glade for at Hans tar seg tid til å være med. Han vil blant annet ha ekstra fokus på skadeforebygging. Hans er en flott rollefigur for yngre spillerne med sin profesjonalitet, seriøsitet og kompetanse. 

– Det er også viktig å trekke frem foreldrene og andre som stiller opp i og rundt akademiet. Uten alle lokale ildsjelene hadde det ikke vært mulig å drive et fotballakademi. Vi som trenere er utrolig takknemlige for alle som stiller opp, sier Bjørn Allan.

A-lagsspiller Hans Olsen Fagnastøl er nyeste tilskudd i trenerteamet. Foto: Privat.

Fagernes ønsker også å trekke frem The Quartz Corp som er en viktig støttespiller, og han mener TQC's bidrag gjør jobben enklere for trenerne.

– TQC har vært viktig for akademiet over lang tid, med støtte og sponsing. Vi er veldig stolt av å ha dem med på laget. De er lokale, de er i vekst og de utvikler seg - slik som oss i akademiet. I likhet med TQC har vi verdier som samhold og hele teamet i fokus. 

– Uten lokale støttespillere hadde det vært mer tidkrevende å ha et akademi, da har vi vært nødt til å bruke tid på loddsalg og slike ting. Vi er veldig takknemlige, utdyper han.

Satsning også for guttene

I år satses det også på guttefotball. Det har vært noen treningssamlinger tidligere for guttene, men de har ikke vært prioritert i like stor grad som jentene. Satsningen steppes nå opp og allerede neste helg skal de på turnering.

– Det har vært gutter på samlingene våre tidligere, men i år skjerper vi opplegget for guttene også. Vi stiller blant annet et eget Nord-Salten akademi guttelag, neste helg på Fauske. 

– Vi ønsker å gi guttene også dette ekstra tilbudet, forteller Bjørn Allan.  

Bjørn Allan Fagernes, en ildsjel med stort engasjement for lokal idrett. I tillegg til å være trener for akademiet, er han også keepertrener på Drag ILs A-lag. Foto: Privat.

Lys fotballfremtid

Satsningen i akademiet gir forhåpentligvis god rekrutering til Drag IL's A-lag, som spiller på seniornivå i 5. divisjon. Bjørn Allan mener det ser lyst ut for fremtiden med tanke på eget A-lag i kommunen. 

– Det er bra for A-laget at det satses på akademiet, det ser veldig lyst ut de neste årene. Flere av de som var yngst på A-laget for noen år siden, har nå tatt steget og etablerer seg som faste spillere. I tillegg fylles det på med nye unggutter hver sesong.

– Vi ser at ungdommene koser seg sammen. De har blitt en sammensveiset gjeng og har et sterkt samhold, det har vi trenere sett på som viktig å få til. Har man det gøy sammen så når man langt sammen. Det er utrolig mye fin ungdom i Nord Salten, avrunder treneren. 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.