Tanker mot helg

For mye og for lite forderver alt


Av: Heidi Maria Steinback Sørensen 

To ting ber jeg deg om, nekt meg dem ikke så lenge jeg lever: Hold falskhet og løgn langt borte fra meg! Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa: «Hvem er Herren?» eller bli så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn. (Ordspråkene 30, 7-9)

En liten bønn som ligger gjemt mellom formaninger, forklaringer og gode råd. En bønn som oppsummerer faren med å bli for rik, eller for fattig. Emosjonelt og moralsk er det nemlig mulig å havne i samme grøft både på grunn av fattigdom og av rikdom. 

Rikdom kan føre til fornektelse av en skaper og overdreven tro på egen evne til å opprettholde livet. I selvrettferdig grådighet kan vi lett komme til å tro at vi har blitt rik helt på egenhånd, eller fordi vi fortjener det. Da står man i fare for å utnytte ressurser og arbeidsfolk. Kanskje stjeler man også andres muligheter. 

Fattigdom kan føre til krenkelse av Guds navn i form av urett gjort mot sin neste og seg selv. Man risikerer å gjøre seg til tyv. Og man kan få overdreven tro på egen evne til å opprettholde livet. Kanskje risikerer man også der selvrettferdig grådighet, fordi man mener man fortjener det. 

“For mye og for lite forderver alt” er et over 1500 år gammelt, gresk uttrykk som fortsatt er aktuelt. Likevel ser det ut til at måtehold er et begrep som er på vei ut av ordboka. Det er mye i vårt moderne samfunn det lett kan bli for mye av, og mye det blir for lite av. 

Teksten fra Ordspråkene begynner med bønnen om å holde falskhet og løgn unna. Så kommer faren med rikdom og fattigdom. Kanskje henger det sammen? 
Hvor ekte og ærlig kan man være hvis man vil bli rik og fortsette å være det? 
Hvor ekte og ærlig kan man være som fattig i et samfunn som forakter fattige? 
Det er en liten og kort bønn. Men intens og innholdsrik ved nærmere ettersyn. Mye visdom og menneskekunnskap formulert i tre setninger.
Hva har du for mye og for lite av i livet ditt? Er du for rik eller for fattig? Er det noe som hindrer deg i å være ekte og ærlig? Sitter du fast i egen eller andres falskhet og løgn? I tilfelle er dette en bønn for deg. 

God helg. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.