Hva i alle dager er viktigere enn å komme i gang med denne utbedringen? spør forfatterne. Foto: Arkiv.
Debatt:

Hva trumfer E6 Megården - Mørsvikbotn?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Hamarøy Arbeiderparti v/Linn Berntsen og Steigen Arbeiderparti v/Evy Røymo

Prosjekt E6 nordover fra Megården får ikke oppstart i kommende budsjettår! Vi var alle forberedt på at kommende statsbudsjett ikke ble særlig raust på veisida- men at veiforbindelsen mellom nord og sør ikke skulle prioriteres nå overrasket og skuffet oss. Hva i alle dager er viktigere enn å komme i gang med denne utbedringen?

Europavei 6 vil vi påstå er Norges viktigste veistrekning og framstår på denne strekningen som en dårlig ivaretatt fylkesvei. La oss rippe opp i hvem som bruker denne veien og som har behov for at denne er brukbar:

  • Varetransport fra sør til hele Nord-Norge nord for Fauske
  • All sjømat fra Sørfold og resten av Nord-Norge som enten skal nå toget på Fauske eller fraktes videre på samme E6
  • Turister som skal besøke hele Nord-Norge fra Fauske og nordover og som skal hjem igjen
  • Fødende, skadde og syke som fraktes med blålys i ambulanse til Nordlandssykehuset i Bodø
  • Arbeidsfolk som reiser ut og inn av regionen enten via flyplassen i Bodø, toget på Fauske eller videre med bil
  • Innbyggere som har behov for å handle til hus og eiendom, time hos tannlege eller andre ærend hos spesialisthelsetjenesten på Fauske eller i Bodø
  • Skoleelever
  • Politi- som i perioder har vakt i Nord-Salten og er stasjonert på Fauske
Alle biler som skal nordover eller sørover må kjøre her- her er det ikke behov for å regne på trafikkmønster eller antall kjøretøy.  Vi siterer AN.no 4.oktober: «I tidsperioden 1.jan 2018-12.okt 2021 har Norge, takket være utfordringer på denne strekningen, i teorien vært delt i to hele 55 ganger (stenging som har vart i èn time eller mer)»

Reguleringsplanen for E6 Megården-Mørsvikbotn ble vedtatt av Sørfold kommune i november 2016. På Statens Vegvesen sine sider kan vi lese at det var klart for byggestart i 2018. Daværende samferdselssjef Torbjørn Naimak sa da at i tillegg til å oppfylle EUs krav for tunellsikkerhet, vil nye E6 gjennom Sørfold gi Nord-Norge et betydelig samferdselsløft. Videre uttalte han at den sikrer langt bedre framkommelighet, kortere reisevei og ikke minst en sikrere ferdsel.

Nå har det gått 5 statsbudsjett siden 2018-budsjettet og fortsatt er ikke spaden satt i jorda. Hva i all verden har i alle disse årene og nå det neste trumfet dette prosjektet?

På Regjeringa.no kan vi lese at Regjeringen prioriterer et trygt og fremkommelig veinett i hele landet og at det er 3 store prosjekter som prioriteres i 2023; Berkåk-Vindåsliene (Trøndelag), Storhove-Øyer (Innlandet) og Sørelva-Borkamo (Nordland). Betyr dette at disse 3 veiene er verre enn strekningen Megården- Mørsvikbotn? Når kan vi forvente at Megården -Mørsvikbotn blir prioritert?

Vi ber ikke om flere felts vei med høy fart. Vi ber om vei etter dagens standard der biler kan passere hverandre i motsatt retning uten fare for å skade hverandre eller kollidere. Vi ber om kurvatur på svinger som reduserer faren for ulykker. Vi ber om tuneller som imøtekommer krav i regelverk. Vi ber bare om en tryggere vei.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.