Jitse Buitink, Fylkesleder Nordland SV. Foto:

Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Jitse Buitink, Fylkesleder Nordland SV.

Regjeringen har lagt frem forslag om å endre inntektssystemet til kommunene, og skuffelsen er stor over regjeringens manglende vilje til å styrke kommunene i dyrtiden.

Inntektene til kommunene i Nord-Norge må økes, men i stedet får vi kutt som vil ramme den nordnorske befolkningen. Endringene i inntektsutjevningen er for små, og den totale rammen er for liten til å rette opp kommuneøkonomien i Nord-Norge. 

Nå blir krisene større og kuttene vil ramme befolkningen hardt.

Situasjonen er allerede ute av kontroll for mange, og viljen til å styrke kommuneøkonomien er altfor svak. Kuttene kommunene må gjøre for å komme i balanse vil ramme den nordnorske befolkningen utilbørlig hardt.

Nordland SV mener utviklingen går feil vei i kommunene i nord. Et godt eksempel er mangelen på helsepersonell:

·       Regjeringen har gitt Helse Nord ekstra overføringer for å sikre rekruttering av helsepersonell, men de gir ikke kommunene den samme kompensasjonen. Kommunene har minst like store problemer med å få tak i sykepleiere, helsefagarbeidere og fastleger, og disse problemene vil bare vokse. 

·       Stortinget må skjønne at utviklingen i nord går veldig raskt i feil retning, og ta raske og sterke grep for å styrke kommuneøkonomien så vi kan sikre innbyggerne grunnleggende tjenester.

Det er det viktig at folkevalgte fra Nord-Norge sier ifra om at dette ikke er godt nok!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.