Girjjevuorkájjådediddje Sissel Holtet alot suohkana álmmugav ietjas niegov juogadittjat. Gåvvå: Hábmera girjjevuorkká

–⁠ Niegadav muv barggo galggá álmmugij juojddá merkahit

Hábmera girjjevuorkáj jådediddje dujsta ietjat niegojt ánot.


Drømmer i Salten la oassen Salten Kultursamarbeid vuorodimijs Bådåddjo2024 hárráj.

Tjoahkkáj galggi 10 suohkana niegojt tjoahkkit bájke álmmugis bæssátjij rádjáj. Girjjevuorkájjådediddje Sissel Holtet subtsas ájggomus le sebrudahka galggá åvddånit.

– Ulmme dájna l, divna niego li ájnnasa. Lehkus dal ådå gievkan jali ráfe ednama nanna. Vuojná ájggop væráldav dibddet åvddånit. Ájádusáj, niegoj ja oajvvadusáj diehti værált åvddån, javllá Sissel NuorttaSálto Avijssaj.

Ja de tjielggi akta sivájs manen prosjevtas berus, le gå máhttá suohkanij buorre láhkáj vájkkudit. 

– Gåktu sihtá Hábmer galggá liehket? Gåktu galggá vuojnnu 10, 20, 30 jali 100 jagij duogen? Jali gåktu galggi då ietjá suohkana Sálton vuojnnut? Dat la prosjevta motåvrrå. Mij akti lij niehko, sjattasj dávk boahtteájggáj duohtavuohta, tjielggi Sissel.

Badjesijda girjjevuorká tráhpán la Hamarøy vekst dahkam sierra poasstabåvsav masi máhtá niegot «sáddit». Gåvvå: Hábmera girjjevuorkká

Jåhtte vuosádus

Gå divna niego li tjoahkkiduvvam, de galggá Hábmerin dagáduvvat jåhtte vuosádus mij galggá álmmuga niegojt gåvvidit. Ij la ájn visses gånnå vuosádus sjaddá, valla Sissel sávvá nav moattes gå vejulasj oassálassti. 

Moaddása li juo girjjevuorká milta boahtám ja ietjasa niegov vuorkkim. Nágina li sávvam oahppat vuostáv dahkat, iehtjáda vas sihti julevsámegielav oahppat. 

Gå gatjádip majt iesj niegat, de sávvá buorijt dahkat.

– Niegadav dat barggo mav dagáv galggá iehtjádijda merkahit juojddá. Ij dan diehti gå mån sidáv vuojnnut, farra ahte dat mav dagáv galggá iehtjádijda liehket mávsulasj, låhpat Sissel. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.