Arctic Gaming Experience-álgadiddje Eirik Holdal (g.b.), Richard Solstrøm ja suohkanoajvve Britt Kristoffersen Løksa åvdep LAN:a bále. Vuorkkágåvvå

Ánodi suohkanis dårjav Trackmaniagilppusij

E-spårttåvájmmelisá sihti suohkanav ja vidnudagájt fárruj Trackmaniagilppusav ásadittjat.


Hábmerin la juo nanos gamingbirás duola dagu oahpes SaltenLAN baktu, ja jus Arctic Gaming Experience-álgadiddje Eirik Holdal ja suohkana gamingbirrasa ájggomus duohtan sjaddá, de ásaduvvá Trackmaniagilpos Ájluovtan moarmesmáno 24. - 26. biejvijt.

– Guhkijt lip buorre ságajt gullam Hábmera suohkanis. Ienemusát nuorajs ja sijájs gudi SaltenLAN:ajn barggi.  Sæmmi båttå l midjij ájnas nuora e ietja galga prosjevtav ruhtadit, ja danen lip suohkanijn guládallam, álggá Eirik Holdal.

Holdal la læhkám Hábmera åvddånammadusán giehttomin UNG AGE dáhpádusá birra, man oajvveulmmejuogos li nuora 8. gitta 10. dássáj.

– Muv mielas lidjin politihkkára miellusa prosjæktaj. Danen sáddip formála åhtsåmusáv mav politihkkára galggi giehtadallat, valla ájggomus la dáv ásadit moarmesmáno 24.-26. biejvijt, javllá Holdal.

Låhpan subtsas Trackmania stuorru ja stuorru, sierraláhkáj maŋŋela gå gávnnuj Playstationin ja Xboxan jagen 2023.

– Spælla l juo værálda stuorámus bijllaspælla, valla ij la galla sæmmi stuorak dagu vuohtjemspela Fortnite, CSGO ja iehtjáda. Spælla l stuorámus Frankrijkan, ja de Tujskan ja USA:n, låhpat Eirik Holdal.

Åhtsåmusá milta galggi Drag Aktivitet ja Ájluovta nuorajklubba oadtjot niellja-vihtta gaming-masjijnajt maj ålles árvvo l 75 000-100 000 kråvnå jus suohkan dåjmav doarjju 100 000 kråvnåj.

– Dá nåvkå Drag Aktivitetaj vatteduvvi gijtton buorre aktisasjbargo åvdås ja gijtton bargo åvdås mav juogos dahká bájke nuoraj dáhpádusáj ásadimen. Dát la vejulasj Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet doarjjaga baktu, mav oadtjum lip ja mav vijddásappot sihtap vaddet, tjállá Holdal suohkanij.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.