I et innspill til finanskomiteens høring for revidert nasjonalbudsjett, ber ordfører Britt Kristoffersen, på vegne av Hamarøy kommune, om at både fergestrekningen Drag - Kjøpsvik og Bognes - Skarberget gjøres gratis. Arkivfoto: Anders Stensland Olsen

Vil ha gratis ferge på begge samband

Ordfører Britt Kristoffersen mener det er urimelig at ikke fergesambandet Drag - Kjøpsvik blir inkludert i ordningen for gratis ferger. Nå ber hun om en løsning som inkluderer gratis ferge på begge samband i kommunen.

Det fremgår av et innspill til finanskomiteens høring for revidert nasjonalbudsjett 2022, signert ordfører Britt Kristoffersen på vegne av Hamarøy kommune. 

NordSalten Avis har tidligere omtalt at fergestrekninger med under 100 000 årlige passasjerer kvalifiserer til å bli gratis fra 1. juli, og at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av 39 millioner kroner til formålet. Sambandet Skutvik - Skrova - Svolvær er ett av dem, og er allerede bekreftet.  

Riksveifergesambandet Drag - Kjøpsvik kvalifiserer i utgangspunktet også til å bli inkludert i ordningen, med under 100 000 passasjerer i 2019, men for å unngå stor overflytting av trafikk fra sambandet Bognes - Skarberget, ønsker ikke regjeringen å gjøre fergestrekningen gratis. 

Vil inkludere Bognes - Skarberget

– Dette mener vi er urimelig, og ber om at det løses gjennom å inkludere begge sambandene. Ved at både Drag-Kjøpsvik (rv. 827) og Bognes-Skarberget (E6) omfattes av ordningen med gratis ferge, motvirker man at trafikken flyttes, og løser utfordringen som regjeringen peker på, mener Kristoffersen i innspillet. 

Hun mener en slik løsning også vil være et stort løft for næringslivet og alle reisende som er avhengig av E6 og parallellvegen med ferge fra Drag til Kjøpsvik. 

– Her er Norge delt i to med ferge, med eneste omkjøringsmulighet i Sverige, påpeker ordføreren. 

Berømmer forslaget

– Vi vil for øvrig berømme forslaget til gratis ferger slik det fremgår i kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, der en rekke fylkeskommunale ferjer blir gratis. For vår kommune er ferjesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær inkludert. Her har kommunen nylig levert høringssvar til Nordland fylkeskommunes regionale transportplan, der vi fremhever ønsket om at dette ferjesambandet utvides med lengre sesong og på sikt et helårlig tilbud for oss.

 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.