Debatt:

«479 mennesker i Hamarøy ville aldri ha signert et initiativ som sa ‘vi vil ha de samiske bygdene ut’»

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentenes holdninger.


Av Thomas Strand Hutchinson

479 mennesker i Hamarøy ville aldri ha signert et initiativ som sa «vi vil ha de samiske bygdene ut»

Og det har de heller ikke gjort. Dette vet en seriøs aktør som NRK Sápmi, og man må håpe at de slutter å gjengi dette som om det skulle være fakta. Alt de oppnår er å skape fiendebilder som ikke er der og bidra til unødvendig polarisering. 

Dersom initiativet hadde inneholdt de ordene, ville underskriftslisten garantert vært særdeles slunken. 

Jeg signerte og det var ikke dette jeg signerte på, og jeg er sikker på at det sitter svært mange mennesker som har signert og nå tenker «hva i all verden var det som skjedde, og hvordan i all verden er det dette er blitt tolket?» 

Slik utviklingen har blitt må jeg få presisere at jeg ikke står inne for, eller vil holdes ansvarlig for, uttalelser fra enkeltpersoner i media som kommer i etterkant av at innbyggerinitiativet er signert og sendt inn, og knytter initiativet opp mot det samiske.

Man har nok hatt mange forskjellige grunner for å signere. For min del var det en sterk misnøye med det politiske lederskapet i kommunen, og jeg så på det å signere initiativet som en mulighet for å være med å si ifra, og at dette ville sende et tydelig signal om at man må ta grep for å bedre forholdene i Hamarøy. Man kan absolutt være uenig i dette og tenke at det var en dårlig begrunnelse og en dårlig måte å forsøke å få fram en bedring. Men det hadde overhodet ingen ting med «å få ut de samiske bygdene» å gjøre.

Så kan man si at jeg burde ha skjønt hvordan dette kunne bli oppfattet basert på det ene forslaget om ny kommunegrense. Det gjorde jeg dessverre ikke, og det er jeg sikker på at majoriteten som har signert heller ikke har gjort. Der og da registrerte jeg det bare, så at også gamle grenser var nevnt og også folkeavstemning, og la ikke mer vekt på det. 

I etterpåklokskapens navn ser jeg hvordan setningene i initiativet har potensiale til å treffe og ramme slik Anne Kristin Gurák forklarer til NRK Sápmi i artikkel 01.02, og hvordan det kan såre slik flere har beskrevet i sosiale media. Jeg beklager at jeg har vært med å få fram slike følelser, det var ikke min intensjon, og dette var en dimensjon jeg dessverre ikke reflekterte over når jeg signerte. Det er som alle vet lett å være etterpåklok. 

Det gjør vondt å se hvordan man ut fra signaturen blir tilegnet en haug med holdninger, tanker og ideer som man aldri trodde man skulle bli knyttet sammen med. Det er blitt slik at man sliter med å sove og å finne glede i hverdagen. Jeg skjønner og respekterer at folk har sterke reaksjoner, men jeg må innstendig få be om en mer nyansert debatt framover. Det gagner ingen at man maler fram 500 rasister i Hamarøy. 

Og hvis man ser navn på listen og er skuffet og lurer på hva de tenkte på: Ta en telefon! Snakk med dem. Spør hva som var bakgrunn, fortell hvordan det oppleves. Jeg vil tro at felles for de aller, aller fleste i kommunen uavhengig av ståsted er at denne saken er blitt vond og har inntatt former få, om noen, ønsker seg.