Tanker mot helg

De utvalgte


Av: Heidi Strand Mathisen

I bibelen møter vi flere fortellinger om mennesker som får et spesielt oppdrag av Gud. De blir valgt ut. Denne søndagen er dette tema for alle de tre tekstene vi leser i kirkene våre. Jesu tale til Peter, der han gir Peter nøklene til Himmelriket er prekentekst:

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»  «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Den salvede, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 

De andre to tekstene forteller om oppdraget til Jeremia og Paulus som  sin tjeneste. Alle disse tre har spilt og spiller fortsatt viktige roller i vår kirke. De er forbilder og veivisere fortsatt. Samtidig er de helt vanlige mennesker, de er ikke ufeilbarlig.

De utvalgte er ikke mer verdt enn deg og meg. I Guds rike er vi alle like verdifulle. Det ligger en friste i å være utvalgt. Fristelsen til å heve seg over de andre, begynne å tro at man er  viktigere og mer verd enn "vanlige" folk. Noen ganger rammer denne fristelsen våre leder, andre ganger hele kirkesamfunn. Noen ganger går det helt galt, de utvalgte stenger alle andre ute.

Det som skjer er et samspill mellom oss som ser opp til "de utvalgte", og deres selvforståelse. Derfor er det viktig å huske på at våre forbilder og ledere fortjener respekt, men det er bare Gud som fortjener vår tilbedelse. Vi tilber ikke Paulus og Peter.

Peter får et svært stort ansvar når Jesus gir ham nøklene til Himmelriket. Vi tenker at det er Kirken som i dag forvalter dette ansvaret. De ulike kirkesamfunn gjør det på ulike måter.

Jeg tenker at alle vi som tror, det er vi som er Kirken, vi har vår del av de nøklene og det ansvaret som Jesus gav Peter den gangen.

God helg!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.