Gjermund Molund, leder Nasjonalforeningen for folkehelsen,Nordland fylkeslag. Foto: Privat

Demenssyke trenger aktivitetstilbud

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Gjermund Molund, leder Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nordland fylkeslag. 

Personer med demens må få aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov og interesser. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et slikt tilbud, men i mange kommuner er det likevel for få plasser og i verste fall ingen plasser.

Derfor oppfordrer jeg politikerne som stiller til valg i høst om de vil støtte oppretting av flere plasser til denne gruppen av hjemmeboende med demens. I mange kommuner har bare noen få av de som har en demensdiagnose et dagaktivitetstilbud.

Slik programmet Demenskoret synliggjorde så godt tidligere i år, bidrar et godt aktivitetstilbud til sosialt samvær, tilhørighet og mestring for personer med demens. Passivitet og inaktivitet kan fremskynde symptomutviklingen hos demenssyke. Dagaktivitetstilbud kan, sammen med hjemmetjenester, utsette innleggelse i sykehjem. Et godt aktivitetstilbud bidrar også til å ivareta og avlaste pårørende.

Demenskor kan passe for dem som er glade i å synge, men ikke alle. Tilbudene som gis må tilpasses den som skal bruke dem. For en som er fysisk sterk og glad i aktivitet er ikke kaffestund i en krok på sykehjemmet et attraktivt tilbud. For en som er yngre, er det ofte lite interessant å bli plassert sammen med mennesker i en helt annen alderskategori. For en som elsker Rammstein, er treff med “sanger fra krigens dager” lite lokkende. Organiseringen av aktivitetstilbudet bør også være tilpasset pårørendes behov. For eksempel kan det kanskje for noen pårørende oppleves som nyttig med et aktivitetstilbud på kveldstid, fremfor på dagtid.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.