Hamarøy bygdeheim på Oppeid. Foto: Arkiv. Johannes Sandberg

Eldreomsorg, ungdom og økonomi

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Liv Lund Skarvik, Hamarøy arbeiderparti

I 2023 valget til nytt kommunestyre i Hamarøy er det viktig at representantene fra de forskjellige partiene i kommunestyret er bredt sammensatt. Det gjelder både kompetanse, erfaring og alders - sammensetning, alt fra unge til eldre.

Først vil jeg si at ut fra min erfaring, som hovedsakelig gjelder sykehjemmet (Bygdeheimen på Oppeid). så er omsorgen de eldre får meget god. Personalen gjør en god jobb til tross for bygningsmessige mangler spesielt i den gamle delen av sykehjemmet, og for lite faglært personal. Framsnakking er utrolig viktig og de bør virkelig roses for den gode omsorgen de gir.

Eldreomsorgen er en stor post i kommunens økonomi. Hamarøy har i mange år vært kjent for god eldreomsorg, selv om det har vært og er behov for forbedring på flere områder, som flere sykehjems og heldøgns omsorgsboliger, og et stort behov for flere sykepleiere og øvrig kompetent personal. Det er stor mangel på sykepleiere, noe som medfører at man leier inn personal fra vikarbyråer, og det koster mye. Det er viktig at personalen på sykehjemmet og hjemmetjenesten blir sett og hørt, og tatt med på råd om hvordan en kan gjøre deres arbeidsforhold bedre og styrke rekrutteringen. Hvordan kan en få ansatt mere helse - personell og beholde de en har?

Det kan være gjennom:

  • Omorganisering av driften
  • Kompetanseheving gjennom kurs og veileding
  • Ta lærdom av gode erfaringer fra andre kommuner
  • Skape trivsel, minske belastning og stress
  • En bør også få synspunkter fra andre grupper på hvordan en kan gjøre det attraktivt å arbeide og bo i kommunen
  • Hamarøy har en flott kulturskole og et rikt kulturliv noe som bør markedsføres bedre, alt for å styrk tilflytting av kompetent personell
  • Hver stein må snus, og en må være villig til å lytte og ta grep
  • Kan Hamarøy vise til god arbeidsmiljø, at det er utviklende, inspirerende og fint for helsepersonell å arbeide her, så vil en forhåpentlig beholde de en har og tiltrekke seg flere.
Redusert bruk av vikarbyrå vil gi store økonomiske besparelser som kan brukes til ansettelse av flere helsearbeidere. Forhåpentlig også styrking av andre områder i kommunen. Det kan for eksempel være økte midler til ungdomsklubb som gir ungdommen i hele Hamarøy mulighet til å møtes. Det nye kommunestyret må bli aktive pådrivere for en positiv utvikling i hele Hamarøy.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.