Lærling ved NordSalten kraftlag. Foto: Privat.

Elektro og datateknologi til Knut Hamsun videregående skole

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Hábmera æladussibrre - Hamarøy næringsforening

Det (nye) buzzordet er ikke KI og kunstig intelligens, men «det grønne skiftet». Det er ikke helt klart for oss hva det grønne skiftet handler om, men uansett hvilken fremtid vi ser for oss der ute, kommer vi til å ha behov for en kompetanse; kunnskap om elektriske strømmer og bærekraftig bruk av energi er viktige områder for det grønne skiftet.

I Knut Hamsun videregående skoles nærmeste omgangskrets finner vi ulike næringsdrivende som da er helt sentrale. Det åpenbare: Nord Salten Kraftlag/Kystnett. Det kanskje mindre åpenbare: TQC. Vi har også Stoklands, Nord Salten Auto, Cermaq og Nordlaks, for å nevne noen.

Hábmera æladussiebrre – Hamarøy næringsforening gjennomførte en kartlegging av hvilke kompetanser, og på hvilket nivå, næringslivet i Hábmer/Hamarøy har behov for. Både på kort og lang sikt er det behov for personer med utdanning fra videregående nivå - Fag- og svennebrev er alle høyt skattet utdanning for næringslivet i regionen, og for for eksempel TQC er personer med fagbrev i
deres kjernedrift en avgjørende kompetanse for den veksten de gjennomfører.

Hábmera æladussiebrre – Hamarøy næringsforening har derfor tatt initiativ til å få opprettet VG1 Elektro og datateknologi ved Knut Hamsun videregående skole fra høsten 2025.

Hva vil VG1 Elektro og datateknologi tilføre regionen?
Fremtidens teknologi er nært knyttet til data og elektrostrømmer. Vi lever i den virkeligheten hver dag; GPS systemer i bilene våre, gjerne EL biler, elektrifisering av oljetunge næringer eller maskiner, diskusjoner om vindkraft eller solenergi. Bedriftene våre har autonome biler og båter, roboter som ivaretar rutinearbeidet, setter sammen deler eller forer laksen. Alle disse arbeidsoppgavene som roboter står for i dag, trenger i allefall i to hensyn; tilgang til jevn strøm og beskjeder om hva som skal gjøres. Begge disse styres, utvikles og gjennomføres av mennesker med kompetanse innen strøm eller datastyringssystemer.

Nordland fylkeskommune har kartlagt hva ungdommene tenker om videregående opplæring. Denne kartleggingen viser at ungdommene våre ønsker å bo hjemme når de går på videregående. Å ha et videregående tilbud nært de unge, hindrer også frafall fra videregående opplæring. Frafall fra opplæring er både en stor personlig kostnad og et tap for samfunnet.

Elektro og datateknologi på videregående vil derfor ivareta flere forhold; den grunnleggende opplæringen innenfor de behov for store deler av næringslivet i regionen trenger, og et relevant tilbud for ungdommene våre i deres eget distrikt.

Hva gjør VG1 Elektro og datateknologi til et relevant tilbud?
Næringsstrukturen i Hábmer/Hamarøy er noen store AS/konsern, slik som Nordlaks, Nord Salten kraftlag/Kystnett og TQC, noen små AS som Stoklands, Innhavet transport, Tranøy fyr og Nord Salten Auto. I tillegg består næringene av flere ENK. Dersom vi ser på de store AS, ser vi at de har, slik det er nå, fremtidig behov for 100 – 200 ansatte med fagbrev. Dette er fagbrev knyttet til kjerneproduksjonen deres, og spenner seg fra røkter, prosessoperatør, elkraft, automasjon og logistikk med flere.

For de fleste av disse, vil Elektro og datateknologi ivareta det grunnleggende behovet. For de som har VG1 elektro og datateknikk, vil kunne gå videre med kryssløp og få fagbrev som bl.a yrkessjåfør og prosessoperatør – og «rene» elektrofag som automasjon, elektriker og elkraft.

Disse to faktorene – elevene som ønsker å gå på den videregående skolen som er nærmest, og relevansen til elektro og datateknologi for næringslivet i Hábmer/Hamarøy, er bakgrunnen for initiativet å etablere VG1 Elektro og datateknologi ved Knut Hamsun videregående skole.

Nordland fylkeskommune vil i oktober 2024 bestemme hvilke tilbud videregående skoler i fylket skal ha fra høsten 2025. Muligheten er nå; stem frem et tilbud innen elektro og datateknologi på Knut Hamsun videregående skole! Alle som ønsker, kan gi sine innspill via innspillsportalen til Nordland fylkeskommune.

Utdanning som er nær, med god kvalitet og etter næringslivets behov, er bærekraftig!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.