Niclas Antony Mikkelsen Ellingsen, klima og miljøansvarlig i Nordland AUF.

En grønnere og bærekraftig framtid er mulig

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Niclas Antony Mikkelsen Ellingsen, klima og miljøansvarlig i Nordland AUF.

Det går i møte med tider for krevende å nå målene innen dagens klima og miljøutfordringer, og om det ikke settes større fart og fremgang for Norge og verden på å følge opp og igangsette på å nå mål og mening innen visse tidsfrister, blir det ikke like bekvemt og lett å leve opp til en verden full av konsekvenser av all forurensning, forsøpling, utslipp og unødvendige utredninger av hav og naturområder.

Klimaendringene er i ferd med å forandre jorden til det ugjenkjennelige. Vi mennesker er den største årsaken til problemet -og vi sitter på løsningen. Men vi har en frist som er nær til å renne ut.

Om vi forandrer klimaet, forandrer vi alt.

VÅRT MÅL: få ned klimautslippene og sette tydelige bærekraftige mål for kloden.

Vi må dermed også frede Barentshavet for olje- og gassproduksjon i forvaltningsplanen for Barentshavet og bruke forvaltningsplanen til å finne potensiale for fornybare næringsvirksomhet.

Og så må det sørges for at hensynet til natur og klima blir ivaretatt og vektlagt ved godkjenning av utbyggingsplaner for nye felt.

Klimamålene – Hvor ligger vi an?

Innen 2030 skal Norges klimautslipp være minst 55% lavere enn i 1990, og i 2050 skal utslippene være null.

Fem punkter som må tas stilling til:
1.     Verne iskantsonen og sårbare områder i Arktisk.
2.     Føre grundig naturregnskap og satse på kompensasjon.
3.     Verne 30% av havene.
4.     Stanse forurensning til havene.
5.     Stanse boringene på havbunnen etter mineraler.

Vi kan se store tap av naturmangfold, tap av økosystemer og tap av naturgoder.
60% av dyrelivet er utryddet.
94% nedgang i artprosessen.
Fjellgorillaene er noen av verdens mest utrydningstrua dyreart.
Det hogges alvorlig mye skog i verden.
Vi må verne viktige skog og naturområder.

11.000 forskere fra 153 land slår nå fast at verden er på vei i en klimakrise som kan føre til store lidelser, om ikke noe gjøres raskt.

Hvordan skal vi i Norge og resten av verden klare å bevare kloden vår når vi behandler den slik som vi gjør nå?

Det må også bli enda bedre løsninger når det gjelder kildesortering og bruk- og kast vanene til folket.

Verdens land overproduserer forbruksvarer som ender opp som uoversiktlig mengder søppel daglig. Dette tilsvarer enorme mengder tonn avfall som flyter over.

Klimakampen er den viktigste saken i vår generasjon. Norge må mer enn halvere sine utslipp de neste ni årene. Politikere må ta mer ansvar, og unge stemmer må bli hørt.

Vi i AUF kommer alltid til å jobbe for en rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk der de som forurenser mest, også skal ta størsteparten av byrden. Verdens fattigste skal ikke sitte igjen med regninga.

Det må bli enklere og billigere å leve miljøvennlige liv.

Forbruk blir redusert, gjenvinning blir enklere og miljøvennlige varer og tjenester blir billigere.

La oss sammen samarbeide mot en verden som er sunn, bærekraftig og rettferdig for alle.

En grønnere framtid ER mulig! <3

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.