Bjørn Anders Nymoen
Ny runde med næringslivskompensasjon i Steigen:

–⁠ Håper vi får inn mange gode søknader

Steigen kommune er i gang med den sjette runden av kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv. For enkelte bedrifter kan det være halmstrået de trenger.


Steigen kommune har fått tildelt 332.000 NOK i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dermed er det klart for den sjette runden med utlysning. 

I følge Sølvi Lemstad Hiller, som er næringsrådgiver i Steigen kommune, har det vært varierende oppslutning med søkere til ordningen. 

– Søkergrunnlaget har variert noe i hver runde, men har tatt seg kraftig opp etter hvert. I den 4. kompensasjonsrunden hadde vi mange svært gode søknader. Det kan være krevende for de næringsdrivende å holde seg oppdatert på muligheter og ordninger som finnes, og jeg har forsøkt å hjelpe til med dette ved å ta kontakt med de næringsdrivende og opplyse om de mulighetene som finnes. Jeg er generelt forsiktig med å ha forventninger til antall søkere, men basert på den krevende situasjonen mange står i og respons på spesielt 4. runde, regner jeg med at vi også denne gangen får inn gode søknader, sier Sølvi Lemstad Hiller.

I følger Hiller har søkerne stort satt seg inn i det som kreves for å omfattes av ordningen.

– Det har noen ganger vært noen ekstra runder med å få frem all dokumentasjon, men vi har erfaring med at de som søker generelt sett tilfredsstiller kravene, sier Hiller.

– Til stor hjelp

–I de tidligere rundene; hvordan har tildelingene hjulpet bedrifter som har vært utsatt i pandemien?

– Jeg har ikke gjort noen systematisk gjennomgang eller generell oppfølging på dette, men tilbakemeldingene jeg har fått er at tildelingene har vært til stor hjelp og i noen tilfeller «i grevens tid» for å sikre videre drift og arbeidsplasser, sier Hiller, som ønsker seg mange søknader i den sjette runden. 

– Ta for all del kontakt om man er i tvil eller har spørsmål. Jeg håper vi får inn mange gode søknader, slik at midlene vi har blitt tildelt kan komme næringsdrivende i Steigen til gode, svarer næringsrådgiveren.

– Ekstremt viktig

Ove Strand, innehaver av Strand Design, driver med overnatting og båtutleie i Straumfjorden. Han er ikke i tvil om hvor viktig denne tiltakspakken er. Hans firma har fått støtte i tidligere runde.

– Det var ekstremt viktig. Det var helt avgjørende for å få regnskapet til å gå i null og ikke med underskudd. Noe overskudd ble det ikke snakk om, svarer Strand.

– Det var ekstremt viktig, sier Ove Strand om tilskuddet hans bedrift tidligere har fått.

Sjette runde

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskuddsrunde rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av smittevernstiltak i forbindelse med pandemien.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19-pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Søknadsfristen er 24. januar. Finn mere info på Steigen kommunes hjemmeside.