Festivalsjef ved Hamsunsenteret, Anita Overelv. Foto: Arkiv.

Hamsundagene da og nå

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Festivalsjef ved Hamsunsenteret, Anita Overelv

I egenskap av å være festivalsjef for Hamsundagene skal jeg gi et svar på Mikaelsen og Horpestads spørsmål: «Hva skjedde med Hamsundagene», korrigere et par misoppfatninger om festivalens historie, samt gi en tilbakemelding på Hamsundagenes profil.

Mikaelsen og Horpestad skriver at Hamsundagene har vært arrangert annet hvert år siden 1982, i regi av Hamsunsenteret. Det er delvis riktig:  

Hamsundagene så dagens lys i 1982, i Hamarøy. På den tiden var det bare Hamsuns barndomshjem som var museum for Knut Hamsun i Hamarøy. Det stemmer at det var et symposium/seminar om Hamsuns forfatterskap som var opphavet til Hamsundagene.  

I mange år var formen på Hamsundagene et litterært seminar i tillegg til ulike innslag og arrangementer over flere dager spredt rundt i kommunen, slik det høvet seg for en stor kulturfestival på den tiden. Folkefesten ble gjennomført med stort engasjement lokalt og regionalt. På starten av 1990-tallet var Hamsundagene på sitt største og ble kringkastet i 1992 i et langt innslag på selveste NRK («I Hamsuns grojord»). Da var det over 200 deltakere på Hamsun-selskapets litteraturseminar. Det er nemlig Hamsun-selskapet, Norges eldste og største litterære forening, som har arrangert det litterære seminaret under Hamsundagene. De var også en viktig pådriver og forkjemper for å realisere Hamsunsenteret. 

Hamsun-selskapet valgte imidlertid i senere år å arrangere sitt litterære seminar blant annet på Sortland, på Kjerringøy og sist i Bodø i 2021. I 2022 holdt ikke Hamsun-selskapet noe seminar. I år er Hamsundagene og Hamsun-selskapet i dialog angående samarbeid om programinnslag på Hamarøy i august.

Å skille mellom Hamsunsenteret og Hamsundagene

Det er viktig å forstå i denne sammenhengen at da Hamsunsenteret sto ferdig i 2010, skjedde det en endring i organiseringen av Hamsundagene. I en felles avtale fra 2010 om drift av Hamsunsenteret mellom Hamarøy kommune, Nordland fylkeskommune og Stiftelsen Nordlandsmuseet ble det bestemt at Hamsunsenteret skal tilrettelegge for og gjennomføre kulturfestivalen Hamsundagene. Hamsunsenterets produsent er Hamsundagenes festivalsjef. 

Det er viktig å skille Hamsundagene og Hamsunsenteret. Begge institusjonene har som et mandat å fremme Hamsuns liv og forfatterskap. Hamsunsenteret driver året rundt med skole-formidling, foredrag, forskning og fagutvikling, arrangementer og samtaler. Senteret driver en Hamsun-inspirert kafé, forvalter barndomshjemmet, fire etasjer med utstilling, med mer.

Hamsundagene er fristilt til å lage et festivalprogram uavhengig og på siden av Hamsunsenterets virksomhet.  

Det skjedde videre en dreining av Hamsundagene i 2016, i retning av en litteraturfestival som satte ordkunst og litteraturformidling i sentrum. Men ikke med formål å skyve Hamsun ut i glemselen. Tvert imot var målet å skape nye innganger og lavere terskler inn til Hamsuns litterære univers også for de mer Hamsun-ukjente. Hamsun har selv 70 år etter sin død en viktig plass i verdenslitteraturen, og hans forfatterskap engasjerer stadig nye lesere. 

Mitt inntrykk er at de fleste av våre festivalgjester har innsikt i og dyp kjærlighet til Hamsuns litterære produksjon, og har vært positive, engasjerte og nysgjerrige til Hamsundagenes program også slik det har utviklet seg de siste årene. Det betyr selvsagt ikke at enkeltpersoner ikke kan oppleve skuffelse, sinne og indignasjon over programinnslag. Det anerkjenner vi.

Jeg må understreke at det er en misoppfatning at Hamsundagene ensidig skal hylle Knut Hamsuns forfatterskap. Festivalen skal være åpen for ulike syn og kontroversielle tematikker. Den skal også by på lek og moro. Det som ble oppfattet som kontroversielt eller aktuelt i 1982 er ikke nødvendigvis det i 2022. 

Jeg vil også poengtere at det litterære seminaret av høy kvalitet som Hamsun-selskapet organiserte i en årrekke, åpnet for faglig fordypning og temaer som traff et avgrenset segment av Hamsun-kjennere og -forskere. Det er en annen og mer kompleks oppgave å skape en litteraturfestival som skal tilfredsstille et bredere publikum med ulike interesser.  

Når det gjelder Hamsundagene 2022, som kritikken fra Horpestad og Mikaelsen først og fremst rettet seg mot, foregikk festivalen over tre dager. Skeivt Kulturår ble feiret ved at en dag var tilegnet skeiv litteratur: Ved boksamtaler, debatt, improteater og konsert med et skeivt fokus. Terrorangrepet i Oslo 25. juni, 6 uker før vår festival, illustrerer hvor viktig det er å normalisere og synligjøre skeive stemmer og motstemmer i vårt samfunn, deriblant på Hamsundagene. 

I tillegg er det slik at Hamsundagene ikke er interessert i å drive med sensur. Vi legger ikke føringer for hvilke dramaturgiske virkemidler, fortellerteknikker, humoristiske grep og innfallsporter som tas i bruk. Hvordan en kunstner eller fagperson velger å tolke Hamsun er opp til vedkommende. Hamsundagene kommer aldri til å be om manus til godkjenning før det presenteres for publikum. Selvfølgelig kan resultatet provosere, – i så fall i beste Hamsun-ånd.   

Om å inkludere aktører

Det er riktig at kransenedlegging ikke lenger skjer i regi av Hamsundagene. En godt forankret beslutning om det ble tatt for flere år siden og informert om. Grunnen er at tradisjonen med kransnedleggelse kan oppleves som gammeldags, som en persondyrking som i dag oppleves fremmed også når det gjelder nobelprisforfatteren Hamsun. Imidlertid kan alle som ønsker det, opprettholde tradisjonen i egen regi. Hamsundagene har i stedet valgt å legge ressurser i en fin markering av Knut Hamsuns fødselsdag til barndomshjemmet på Hamsund. Under festivalen i 2022 hadde vi blant annet en utstilling av den anerkjente kunstneren Regine Hamsun, Hamsuns barnebarn. 

Hamsundagene ønsker å være inkluderende og legge til rette for et mangfold av aktører. I 2019 ble Hamarøy og vestsiden av Tysfjord slått sammen til «nye» Hamarøy kommune. Kommunen er nå et nasjonalt forvaltningsområde for lulesamisk språk og kultur, noe Hamsundagene ønsker å være med og ta ansvar gjennom ulike programinnslag. Ved HamsundageneUNG har vi skapt en festival for de unge: Den Omreisende Bokfesten. Den arrangeres for andre gang i 2024, parallelt med Hamsundagene. 

Hamsundagene 2024 arrangeres med Hamsunsenteret som hovedarena fra 4. august, til og med 10. august. Årets tema er “DRAMA og Livets spill”. Det er mye drama i Hamsuns liv og forfatterskap! Programmet består av 3 dager med teater og drama og 3 dager der skjønnlitteratur og boklige gleder står i sentrum. I tillegg til dette kommer konserter, gøy og fanteri. Hamsun er med gjennom hele festivaluka. Følg med etter hvert som vi slipper programmet! Neste slipp er 6. februar.

Men før det: 15. og 16. mars er det stor Hamsun-feiring på gang. Da er det åpning av utstillingen «Den kontroversielle Hamsun». Utstillingen handler om Hamsuns omstridte sider, både i forfatterskapet og i livet hans. Åpningen den 15. mars innledes med et fagseminar den 15. Mars: Hamsundrøftinger der fire dyktige fagpersoner ser på fire aktuelle spørsmål rundt Hamsuns forfatterskap og lesning av Hamsun i dag. Seminaret er lagt opp på nye måter og inkluderer responsinnlegg fra et utvalg profilerte kulturjournalister. Seminaret er beregnet på Hamsun-interesserte både i og utenfor akademia og anbefales! Sammen med resten av programmet den helgen. Hamsunsenteret og Hamsundagene deltar i år begge i Bodø2024, Europeisk kulturhovedstad. 

Takk for kritikk og engasjement og for en fin anledning å presentere Hamsundagene både i fortid, nåtid og framtid! På gjensyn den 4.!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.