Stortingsrepresentant Øystein Mathisen (AP). Foto: Privat

Hvor mye vil Nordland tape med Høyre?

Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Stortingsrepresentant Øystein Mathisen (AP)

Dette spørsmålet stilte jeg under debatten på Stortinget om hva kommunene skal få av staten kommende år. Fra Høyre var det stille. De la hverken fram egen fordeling eller svarte på utfordringen. Så vi vet ikke hva vi får med Høyre, men det vi vet er hvor mye mer Nordland får med Ap og Sp.

Bare endringene i inntektssystemet anslås å gi Nordland 152 millioner kroner mer årlig. Sammen med en generell styrking av kommuneøkonomien fra regjeringen kan dette gi rundt 275 millioner kroner mer til Nordland kommende år. Nordland kommer altså svært godt ut med det nye systemet. For de små øykommunene Træna, Værøy og Røst betyr det nye inntektssystemet en helt ny økonomisk hverdag. De får den kraftigste økningen av alle kommunene i hele Norge. Dette gir dem muligheten til å bygge levende lokalsamfunn med stor framtidstro.

Hvordan kommunene i Nordland hadde kommet ut med Høyre, vet vi faktisk ikke, for de vil utrede mer, og deres løsning får vi ikke se. Men vi har litt historie å se til. I 2016 la Solberg-regjeringen fram en omfattende endring i inntektssystemet for Norge.

Da valgte Høyre å ta 4,1 millioner kroner fra Nordland. Høyres fordeling skulle styrke store kommuner i vekst ved å ta fra de små som hadde fallende innbyggertall. Nordland kom altså svært dårlig ut med Høyres fordeling. Det er den rake motsetning til hvordan Nordland kommer ut med Ap og Sps fordeling. For regjeringen har en bedre og mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene vært viktig. Dette gir trygghet og er fellesskap i praksis.

Økningen Ap og Sp foreslår for kommuneøkonomien er den største på 15 år, med ett unntak – vår egen økning i 2022. For mange kommuner gir dette muligheten til å styrke viktige velferdstjenester som skole, eldreomsorg og helsetilbud. For andre betyr det at dramatiske kuttforslag, som nedbemanning og nedleggelse av barneskoler, kan unngås.

Som nevnt tidligere, vet vi ikke hva Høyres alternativ er, men hverken historien eller tidligere prioriteringer tilsier at Nordland vil komme godt ut med Høyres forslag. I debatten på Stortinget var det stille fra Høyres representanter. Noen få gikk opp for å holde noen pliktinnlegg, men noe alternativ fikk man ikke. Så innbyggerne i Nordland vet altså ikke hvor mye de hadde tapt om Høyre hadde fått sin fordeling vedtatt.

Det betyr noe hvem som styrer. Forrige gang Høyre hadde makten, kom vi dårlig ut i Nordland, og når de sitter i opposisjon, velger de å ikke vise hva de tenker å gjøre om de skulle komme til makta. Jeg har iallfall ikke mye tro på at kommunene i Nordland ville kommet godt ut.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.