Formannskapet i Steigen kommune. Foto: Skjermdump.
Uttalelse:

–⁠ I Steigen kommune er vi helt avhengige av at strekningen er åpen for gjennomkjøring, av hensyn til sikkerhet og beredskap

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Steigen formannskap.

Prosjektet E6 Megården – Mørsvikbotn, eller E6 Sørfoldtunellene som strekningen gjerne kalles, er en 52 km lang strekning som er hovedåren mellom nord og sør i Norge. I regjeringen forslag til statsbudsjett for 2023 er strekningen utsatt på ubestemt tid. Prosjektet er ferdig planlagt og har allerede lenge stått på vent.

De 16 tunnelene på strekningen Megården-Mørsvikbotn oppfyller ikke gjeldende sikkerhetskrav. Tunnelene er svært smale og det er mange stigninger på strekningen. Statens vegvesen planlegger derfor å bygge ny vei som omfatter bygging av ca. 45 km ny vei, inkludert flere nye tunneler og bruer. Strekningen er svært ulykkesbelastet, og må ofte stenges grunnet ulykker. Fra 2018 til 2021 har denne strekningen vært stengt i mer enn en time hele 55 ganger. Det er ingen omkjøringsmuligheter fra Fauske og nordover. Ved stenging deles altså Norge i to!

I Steigen kommune er vi helt avhengige av at strekningen er åpen for gjennomkjøring, av hensyn til sikkerhet og beredskap. Ambulansene og politiet i Steigen er avhengige av åpen vei for å sikre at syke innbyggere kommer raskt til sykehuset, og for at politiet når frem til hendelser i Steigen. Dette grunnet at politiet ukentlig befinner seg på Fauske.

Steigen kommune har også et næringsliv som i stor grad produserer mat som sendes ut av kommunen, enten det er melk, poteter, hvitfisk eller laks. I 2018 ble et av landets mest moderne lakseslakterier åpnet i Steigen. 20 trailere forlater Steigen daglig med 160 000 sjømatmåltider pr. trailer ut til Norge og verden. I 2021 ble det eksportert sjømat fra Steigen kommune til en verdi på over 3,5 milliarder kroner, - noe som tilsvarer ca. kr. 1.400.000 pr innbygger. Mesteparten av maten er produsert i Steigen, og all laksen, blir transportert ut av Steigen på vei og via E6 i Sørfold.

Alle innbyggerne i Steigen avhengige av strekningen for å reise ut av regionen eller å oppsøke noen av våre nærmeste byer, for eksempel knyttet til handel eller sykehustime. Men med en så ulykkesbelastet strekning og som ofte er stengt i lengre perioder, er det mange som kvier seg for å kjøre strekningen. Strekningen bidrar aktivt til å koble oss fra både regionen vår og verden utenfor.

I Nordlands fylkes risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) er en tunnelbrann på E6 i Sørfold en av scenarioene. I tillegg til tap av liv vil en brann kunne medføre store skader på tunnelen og den må derfor holdes stengt i en måned for reparasjonsarbeider. Det betyr at også E6 blir stengt tilsvarende. Omkjøringsmulighetene vil være via Sverige eller via fergeforbindelse (Bodø-Lofoten, Bodø-Skutvik eller ved å etablere nytt midlertidig fergeleie med mobil fergekai). Dette betyr at hele Nord-Norge nord for Sørfold mister sin veiforbindelse med resten av Norge. Men scenariet med stengt E6 sier at det likevel ha størst negativ betydning for den regionale trafikken mellom nordre del og søndre del av Nordland og den lokale trafikken i Nord-Salten. Steigen formannskap frykter at en slik tunnelbrann vil kunne skje, med de betydelige konsekvensene Steigen vil ha av å bli avskåret over lengre tid.

Steigen formannskap er sterkt kritisk til at det enkeltprosjektet i Nord-Norge med det største behovet for utbedring, ikke prioriteres med oppstartsmidler over statsbudsjettet. I den situasjonen vi står ovenfor, må investeringer som gir trafikksikre veier, fjerner avstandsulemper og knytter folk og samfunn tettere sammen, prioriteres.

Steigen formannskap forventer at Regjeringen og Stortinget prioriterer E6 Megården – Mørsvikbotn med midler for oppstart i statsbudsjett i 2023.

Sendes til: Samferdselsdepartementet Finansdepartementet Statsministerens kontor Alle partigrupper på Stortinget Finanskomiteen på Stortinget Samferdselskomiteen på Stortinget

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.