Leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Nordland fylkeslag, Gjermund Molund. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ingen har overlevd demens. Ennå

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Gjermund Molund, leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Nordland fylkeslag.

Over en halv million mennesker i Norge er berørt av demens, enten fordi de selv har sykdommen eller fordi de er pårørende. Vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen kjemper for deres interesser og bidrar til et skikkelig løft for norsk demensforskning.

Demens er en dødelig sykdom og alvorlig for den som rammes og de rundt. Mange får ikke de helse- og omsorgstjenestene de trenger og har krav på, og pårørende sliter seg ut. Sammenlignet med andre alvorlige sykdommer, satses det lite på demensforskning. Nasjonalforeningen samler inn penger til forskning, og har så langt gitt over 250 millioner kroner til norsk demensforskning.

Demens er den dyreste sykdommen for helse- og omsorgstjenesten, og koster mer enn alle krefttypene til sammen. På toppen av det kommer de menneskelige lidelsene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Nå går vi i gang med en kampanje, demensdugnaden, for å sette demens på kartet slik at flere blir kjent med at de kan få hjelp og støtte hos oss. Vi jobber utrettelig for bedre demensomsorg både lokalt og nasjonalt, og tilbyr samtalegrupper, aktiviteter og frivillige. Nå satser vi, slik at enda flere av de som trenger oss, skal vite at vi er der for dem.

Ingen skal møte demens alene

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Hvem som helst av oss kan rammes av demens.

Nasjonalforeningen jobber for at:

  • Flere må få stilt diagnose. I dag mangler omtrent halvparten av alle med demens utredning.
  • Alle med demens må få en kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt.
  • Alle som trenger det må få et aktivitetstilbud, personlig tilpasset og basert på egne behov for aktiviteter som kan bidra til mening og glede i hverdagen, og til avlastning for pårørende.
  • Kapasitet og kompetanse på sykehjem og hjemmebaserte tjenester må bygges ut, og det må tas i bruk velferdsteknologi og nye løsninger for å avhjelpe mannskapsmangelen i helsetjenestene.
 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.