Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). Foto: Sametinget.

Invitasjon til et samiskspråklig fellesskap

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Denne uken skal Sametinget drøfte en fornyet språkpolitikk. Vi ønsker å styrke og invitere alle inn til et samiskspråklig fellesskap og stake ut en ny kurs de neste årene.

Vi kan med stolthet se tilbake på vår nåværende språkstrategi og konstatere at vi har oppnådd viktige milepæler: Giellagálldo – et grenseoverskridende normeringsorgan for samiske språk er etablert, vi har fått til en mer fleksibel ordning for forvaltningskommuner for samiske språk, vi har etablert Giellavahkko som en feiring og markering av samiske språk, og utreder samisk språkombud.

I de fem årene som har gått siden gjeldende strategi ble vedtatt i plenum har vi oppnådd noen mål, og mye har naturlig nok endret seg i løpet av årene. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er en påminnelse om de dype sårene fra fornorskningstida og viktigheten av en sterk språkpolitikk. Også andre samfunnsprosesser understreker behovet for en oppdatering av vår språkstrategi. Sametingets plenum skal denne uka drøfte hva som er neste steg.

Samiske språk er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og for utviklingen av det samiske samfunnet. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport viste hele Norge hvilke dype og vonde spor en lang fornorskningsprosess har satt. Det er derfor veldig viktig at Sametinget nå utarbeider gode strategier i møte med kommisjonens rapport.

Et av de store spørsmålene i den nye strategien er hvordan vi skal ha et godt språkarbeid i områder som sårt trenger innsats. Sametinget har erklært skolte-, ume- og pitesamisk for offisielle og likeverdige samiske språk. Et sentralt spørsmål nå er hvilke mål vi skal sette for disse språkene, og hvordan vi skal revitalisere samiske språk i områder hvor de ikke lenger er i bruk.  

Samiske språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til samisk identitet, kulturarv og tilhørighet. Samiske språk er et symbol på vårt fellesskap, vår arv og vårt bånd til våre forfedre. Å miste språk har vært, og er fortsatt, vondt for mange i vårt samfunn. Sametingets mål er at alle som ønsker å ta tilbake sine forfedres språk skal få muligheten til det. Dette kan ikke skje uten et kraftig språkløft. Men da må også regjering og storting følge med. Dette må ligge fremst i bevisstheten til norske politikere, ellers kan samisk aldri ha likeverdige vilkår som norsk, og da kan vi se langt etter forsoning.

Gode utviklingsmuligheter for alle samiske språk er et mål for Sametinget. Vi erkjenner at de samiske språkene status og muligheter varierer avhengig av område og omstendigheter, og at vår politikk må tilpasses deretter. Derfor vil Sametingsrådet jobbe for å styrke etablerte institusjoners mulighet til et solid språkarbeid. Dette gjelder særlig for de 20 språksentrene over hele landet som er fyrtårn for samisk språkutvikling-

Det samiske språkmangfoldet er vår styrke. Sametingets oppgave er å skape en språkpolitikk som favner om alle de ulike områdene og bidrar til at språkene får gode utviklingsmuligheter i hvert eneste lokalsamfunn. Da sikrer vi vår kulturelle arv og skaper en språkfremtid for våre oppvoksende generasjoner.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.