Alle kommunene i Nordland deltok i samme øvelse. Foto: Statsforvalteren

Kommunene øvde på krisehåndtering – Statsforvalteren fornøyd med resultatet

Statsforvalteren i Nordland gjennomførte sin årlige krisehåndteringsøvelse i uke 4 og 10. Øvelse Nordland er rettet mot kommunens øverste kriseledelse og har vært gjennomført siden 2016.

Årets scenario var sammenfallende hendelser som bygget på pandemisituasjonen vi står i, og bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM) på grunn av uvær. For første gang var alle 41 kommuner i Nordland påmeldt Øvelse Nordland, men to kommuner måtte melde seg av grunnet håndtering av reelle hendelser.

Vi må trene

– Hva lærte Steigen Kommune av å delta i øvelsen?

– Vi deltok med bred involvering fra alle tjenester i kommunen, men dette var jo en tid hvor vi satt på hjemmekontor, og egentlig var i en annen krise. Men det er alltid nyttig å øve så vi ønsket å være med på dette. Siden det var bortfallet av EKOM som var scenarioet for øvelsen så var det veldig relevant for oss i Steigen. Vi fikk på en god måte drøftet og forberedt oss på det som kan komme. Steigen Kommune jobber kontinuerlig med beredskap og det vi gjør nå er at vi jobber med ROS analysen (risiko og sårbarhetsanalyse) for å revidere beredskapsplanen som helhet. Bortfall av EKOM må vi også trene på for å være mest mulig forberedt, sier Steigen-ordfører Aase Refsnes.

Fornøyd

Statsforvalteren i Nordland har evaluert årets øvelse og konkluderer med at de er svært fornøyd, og tolker kommunenes gjennomførelse som nyttig og god. Årets scenario blir omtalt som viktig og treffende for samtlige. En gjennomgående tilbakemelding er at kommunen har utfordringer med å få ut informasjon ved et utfall, samt drifte kritiske tjenester manuelt.

Flere kommuner konkluderte med at de vil øke antallet nødnett og satellittelefoner, og de fleste ser behov for å endre eller revidere planverket sitt, kommer det frem i rapporten fra Statsforvalteren.

Målsettingen med øvelsen var å øke deltakernes forståelse og evne til å håndtere en større krise med samtidige hendelser gjennom åpen dialog og diskusjon. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.