Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Sametinget

Opposisjonen vil utelate lule- og sørsamiske barn fra ordningen med gratis barnehage

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har skrevet kronikk om sametingsrådets satsing på samiske barnehager og omtaler her kritikken fra Sametingets opposisjon vedrørende Sametingets ordning om gratis samiskspråklig barnehage:

Sametingsrådet med NSR i posisjon har gjennomgående satset på samiske barnehager der etableringen av nye samiske barnehager har vært et fokus. Noen vil huske kampen for bare noen få år siden med å få flere samiske barnehager i Alta etter mange år med samiske barn på venteliste, og den gleden ved etableringen av den første samiske barnehagen i Røros. I år fikk vi også en ny samisk barnehage i Brekken. I møte med etableringen av nye barnehager foreslår opposisjonen på Sametinget å stryke ordningen fra Sametingets budsjett og dermed utelate lule- og sørsamiske barn fra tilbudet om gratis barnehage. 

Samiske barnehager har vært et satsingsområde gjennom flere år for NSR på Sametinget. Vi har blant annet gjennomført det flerårige barnehageprosjektet Sámos hvor vi har utviklet et pedagogisk grunnlag for alle samiske barnehager. Det var også NSR som innførte en tilskuddsordning på 300.000,- kroner for etablering av nye samiske barnehagetilbud, og det var NSR som senere økte denne til 500.000,- kroner fordi flere samiske barnehagetilbud er viktige. I bunn for dette ligger også de faste tilskuddene vi gir til drift av samiske barnehager. Barnehagene har gjennom flere år fått tilskudd til drift for å sikre gode rammevilkår. 

Nå har vi innført den nye ordningen med gratis samiskspråklig barnehage, som består av to deler: dekking av foreldrebetalingen og en forpliktende utviklingsavtale for hver enkelt barnehage. Sametinget bidrar med dette å gjøre barnehagene attraktive for foreldre, mens vi sikrer midler for å utvikle barnehagene gjennom rekruttering og kompetanseheving av samiskspråklig pedagogisk personell. Ordningene våre sikrer rekruttering og utvikling.

Vi jobber hardt for å få nedsatt et ekspertutvalg for å styrke samiske barns rettigheter i barnehageloven. Det er for eksempel ullent at barnehageloven peker på at barnehagene skal «legge til rette for» og «ta hensyn til» samisk språk og kultur. Dette mener jeg må endres til noe mer konkret og forpliktende, og de samiske barnehagene må være satsingsområde nummer en. Det vil være helt i tråd med årets anbefalinger fra statistikksamlingen Samiske tall forteller 15. 

I dag har vi 33 barnehager og avdelinger som hver dag står på for at samiske barn skal ha i alle fall én arena hvor samisk kultur er synlig. 13 av disse faller utenom regjeringens gratistilbud innenfor tiltakssonen. Hvis du spør disse barnehagene vil tilbakemeldingene være at det ikke er en enkel jobb og at jobben krever innsats hver eneste dag. De jobber med å sikre samiskspråklige arenaer i deres lokalsamfunn og en samisk språkutvikling for de yngste. 

Når opposisjonen på Sametinget kritiserer ordningen gratis samiskspråklig barnehageordning så er det verdt å spørre hva deres barnehagepolitikk er. Hvor er Arbeiderpartiet når samiske barnehager foreslås lagt ned, og hvordan kan Nordkalottfolket stemple samiske barn for eliter når sannheten er at den samiske barnehagen i mange områder er det eneste tilbudet som sikrer et samiskspråklig tilbud? Hvordan skal opposisjonen sørge for at flere blir samiskspråklige? Og det viktigste – hvorfor skal nordsamiskspråklige barn i Troms og Finnmark få et gratis barnehagetilbud mens lule- og sørsamiskspråklige barn skal stå utenfor?

Jeg er stolt av at NSR har en helhetlig samisk barnehagepolitikk som møter de utfordringene samiske barn og foreldre møter i hverdagen. Jeg ønsker alle velkommen inn i et samiskspråklig fellesskap og håper at flere velger et samisk barnehagetilbud. NSR vil fortsette satsingen på gratis samiskspråklig barnehage og vi vil at gratistilbudet også skal gjelde sør- og lulesamiskspråklige barn. Vi har ikke råd til å la være, for Sábme behøver hver eneste samiskspråklige nå og i fremtiden.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

samiske barnehager