Kulturskolen tror på samarbeid og mangfold i Hamarøy/Hábmer!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Et samlet kollegium ved Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole:
Svein Schultz, Elisabeth Sjo Engen, Anders Skoglund, Yvonne Thomassen, Eivind Krog Ravndal, Raminta Seniauske, Mattias Harr, Stine Braseth-Ellingsen, Erling Ramskjell

Hamarøy kulturskole / Hábmera kultuvrraskåvllå driver sin virksomhet i hele Hamarøy kommune. Over 50 % av alle kommunens elever i 1.–10. trinn er elever på kulturskolen. Vi underviser på Innhavet, på Drag, på Oppeid og på Skutvik.

Fagtilbudet vårt består av dans, drama, duodje (samisk kunsthåndverk), skapende skriving, sang, gitar, piano, slagverk, fiolin, harpe og bass.

Høsten 2019 overtok «gamle» Hamarøy kulturskole den daværende kulturskolen i Tysfjord kommune. Siden da har vi hatt et mål: å være verdens beste lulesamiske kulturskole. Vi tar i bruk lulesamiske sanger og melodier i kulturskolens repertoar. Vi oversetter eksisterende sangtekster til lulesamisk. I fire år har vi hatt garraduodje (hardsløyd) blant våre fagtilbud. Neste år kan vi også tilby undervisning i dipmaduodje (myksløyd).

Undervisningen i duodje kan vi tilby takket være tilskudd fra Sametinget fordi Hamarøy er lulesamisk språkforvaltningskommune. Det er bra at samiske barn og ungdom får ta del i de stolte samiske duodje-tradisjonene og føre dem videre i et hyggelig fellesskap. Det er også utviklende for våre ikke-samiske elever, som hver uke møter opp for å skape med hendene, med materialer de selv har hentet i naturen sammen med vår dyktige duodjelærer.

Når vi hører vuggesangen «Dalloj gå mån lidjiv» fra Tysfjord, framført av våre elever, blir vi berørt. For oss som forstår de lulesamiske ordene, vekkes minner om steder og personer vi har kjær. Vi som ikke forstår språket, berøres av den vakre melodien i ordene, og av den sørgmodige tonen. Når vi får dele vår bakgrunn med hverandre, blir vi rikere.

Kulturskolens lærerkollegium består av 9 ansatte med ulik fagbakgrunn. Vi kommer fra Tyskland, Litauen, Sverige, Hamarøy og Østlandet. Én av oss er samisk; åtte av oss er det ikke. Vi vet hva som kan skapes gjennom samarbeid, og vi vet at ulik bakgrunn er en heldig berikelse.

I 2021 kom tidenes første stortingsmelding som handler om barne- og ungdomskultur. I Meld. St. 18 (2020 –2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge er Hamarøy kulturskole / Hábmera kultuvrraskåvllå trukket fram som et godt eksempel på samarbeid, på grunn av kommunesammenslåingsforestillingen «Vi e her / Mij lip dáppe» i 2018.

Lille Hamarøy – nevnt som et godt eksempel i en stortingsmelding! Det er vi stolt av. Ønsket om, og viljen til, å bli kjent og skape noe sammen var utgangspunktet for det hele.

Hver dag og hver uke gjennom skoleåret opplever elever og lærere i Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole tilhørighet, trygghet, trivsel og fellesskap gjennom undervisning en-til-en og i grupper. Ved forestillinger, konserter og utstillinger sitter både smil og tårer løst hos foreldre, besteforeldre, søsken, tanter, onkler, klassekamerater, klasselærere og venner når våre elever – som har bakgrunn fra Skutvik, Storjord, Tranøy, Drag, Innhavet, Oppeid, og videre: Sverige, Sudan, Filippinene, Tyskland, Colombia, Syria, Litauen, Kongo, Østfold, Somalia, Paraguay, Russland, Oslo, Eritrea og Ukraina – står på scenen eller på annen måte viser fram det de har øvet på og arbeidet med. Vår yngste elev er 5 år, den eldste over 70.

Vi er stolt av alle våre elever, uansett bakgrunn. Og vi er stolt av å ha som mål å være verdens beste lulesamiske kulturskole, og at vi kan være et sted der lulesamisk språk og kultur får komme til uttrykk – i skjønn forening med klassisk musikk, hiphop, rock, teater og mye annet.

Vi ønsker alle innbyggere i makalause Hábmer/Hamarøy en god sommer, og vi ser fram til en spennende høst med nye muligheter for kreativitet, samarbeid på tvers av fag, nasjonaliteter og bygder – og den gode følelsen av å bli kjent, skape og oppleve SAMMEN :)

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.