Pressemelding:

Lokal - og digital - fra nå

NordSalten Avis vil spille en større rolle i våre leseres og fremtidige leseres hverdag. Derfor lanserer vi nå nettavis.


Medietrender tilsier at avislesere i økende grad beveger seg bort fra papir og over til digitale flater. NordSalten Avis, som uavhengig lokalavis med ukentlige utgivelser på papir, ønsker å tilpasse seg lesernes avisvaner.  

– Vi må endre oss fordi stadig flere av våre abonnenter etterlyser mulighet til å lese oss digitalt. E-avis er ikke tilstrekkelig. Det er viktig for oss å kunne utvikle - og å tilby produkter og tjenester - som leserne etterspør og benytter seg av. Ved å satse digitalt, svarer vi på leserne sine endrede bruksvaner, sier eierne Per-Inge Finnesen og Lars Theodor Kintel. 

Viktig for fremtida

Den nye plattformen gjør at NordSalten Avis er bedret rustet til å ivareta samfunnsoppdraget sitt gjennom daglige utgivelser på nett, og kan samtidig bli enda 
viktigere for mennesker i vårt nedslagsfelt og de med hjerte for regionen. 

– Både nåværende og framtidige lesere ønsker å bruke innholdet vårt på digitale plattformer. Leserne vil ha nyhetene raskt og være oppdatert hele tida. Vi lanserer nettavis for å tilfredsstille det stadig økende antallet folk som leser avis på nett, 
og samtidig for å sørge for at avisa blir en viktig del av lokalsamfunnet også i framtida. Jo mer digitale vi blir, desto viktigere blir vi for lokalsamfunnet, samfunnsdebatten og utviklinga av vårt lokalmiljø, påpeker eierne. 

Den ukentlige papiravisen videreføres, og vil fortsatt komme ut på fredager. 

– Motiverte

I høst har hele staben jobbet iherdig bak kulissene med å forberede den digitale 
satsningen. Både redaksjonen og administrative ansatte har deltatt på kurs, seminarer og fagsamlinger, og vi har utvekslet erfaringer med sammenlignbare aviser for å være best mulig forberedt. Landslaget for lokalaviser (LLA) har vært en svært god samarbeidspartner i denne prosessen. 
 
– Redaksjonen er motivert for nysatsningen. Vi ser fram til å bli dagsaktuell, ta 
større plass og å produsere lokalt og godt innhold og nyheter som opptar folk i vårt 
nedslagsfelt. Nord-Salten og omegn har hatt sin egen ukeavis i over 25 år, men lanseringen av nettavis gir oss helt andre og nye muligheter. Og de mulighetene skal vi etter beste evne benytte oss av, sier ansvarlig redaktør, Johannes Sandberg.

– Redaksjonen skal fortsatt å ha stort fokus på de nære og lokale sakene som vi vet at våre lesere setter pris på. Samtidig gir nysatsningen oss mulighet til å være først ut med nyheter og saker som både påvirker og opptar folk. Nettavisen kommer til å bære preg av det, fortsetter Sandberg.