Niclas Antony Mikkelsen Ellingsen, Narvik AUF. Foto: Privat.

Narvik AUF krever et opphør av statens pågående menneskerettighetsbrudd mot det samiske folk

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Niclas Antony Mikkelsen Ellingsen, Narvik AUF.

Det har gått over hele 500 dager med menneskerettighetsbrudd!

Fosen-saken er altså ikke en kamp mellom urbefolkning og miljø & klima, men en kamp mellom menneskerettigheter og kapitalkrefter.

Jeg mener det at alle mennesker, uavhengig av etnisitet skal ha rett til å drive sin kultur!

Fosen reinbeitedistrikt har sammen med naturvernere kjempet mot konsesjonen til å sette opp vindparker i fosen i Trøndelag, der Fosen Vind fortsatt planlegger å sette i gang Norges største vindparker i Roan og Storheia som da er viktige beiteområder.
Slik det fortsatt er i dag må reineiere fortsatt kjempe for sine rettigheter.
Slik kan det ikke fortsette, regjeringen burde istedenfor vise seg raus og ydmyk til å fremme en betydelig rettferdighet for en framtidig samisk kultur!
En fratakelse av menneskers rett til kultur er en dehumanisering av deres menneskelighet.

Det har som sagt steget over 500 dager siden dommen falt, og enda har ikke forvaltningen besluttet om anlegget skal rives eller ikke.

Staten har endelig innrømmet at utbyggingen på fosen er et menneskerettighetsbrudd. Dessverre ble det anerkjent etter en hel uke med protester utenfor departementene i Oslo. Frem til da gikk de bort fra standarden om og fjerne alle som ikke jobber i departementet innen arbeidsdagens slutt kl.17.00 
Hadde staten ment at de hadde rett hadde nok aktivistene blitt fjernet på dag en,
slik det tidligere har blitt gjort der.

Med fokus på vindmøller, gruver osv. i reinbeitedistrikt virker det systematisk, og man får dessverre en følelse, og ett inntrykk av at urfolksrettigheter er mindre viktig i slike saker selv om det omhandler menneskerettigheter.
Det burde tas stilling til hvordan, og om denne lovligheten i strømproduksjon kan sees og hvorvidt det er lovlig når konsesjonen er ugyldig.

Det handler ikke om at det skal være en slags nedprioritering av grønn omstilling i energien, men jeg mener tydelig politisk at det kreves en sterkere og mer nøyaktig omstilling innen grønn energi.

Det kan jo også ofte drøftes om hvorvidt det tas nok stilling til det samiske språket, hvordan det prioriteres og verdsettes. Det vises i større grad at regjeringen må ta mer tak i det samiske.

De kan ikke legge alt samisk over på sametinget når saker ikke gir en økonomisk vekst. - solidaritet for alle reineiere på Fovsen Njaarke men det er også på høy tid at samiske rettigheter anerkjennes og respekteres!

Med dagens utvikling i antall samiske rettighetssaker er det viktig å vise at det ikke kan aksepteres enda et overtramp på den samiske kulturen, tradisjonen og deres rettigheter.
 
BAAJH VAERIDE ÅRRODT!
(LA FJELLAN LEVE!)

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.