Trádná Dájddapárka jådediddje ruvvaláhkáj gehtjadahttjá párka tjáppa skulptuvrajt, dagu juohkka jage dahki. Gåvvå: Priváhta

Ruvva gehtjadahttjáji

Tranøy kunstparkav la ruvva muddo sujttit dagu juohkka jage dahki.


Jagev birra bæssá Trádná oavdos dájddapárkav niektit. Giesen li duodden bávtij siejnijn mállaga dåbdos dájddárijs.

Valla da 17 statuvá ma li stuovvása párkan, dárbahi diedon soames dajt muhttijn skuorrol.

Danen suohkanis doajmmarudájt åhtsi juohkka jage, ja Kunstparkena jådediddje Fred Eddy Dahlberg, subtsas li nágin vidjura maj kvalitiehtav hæhttuji bærrájgæhttjat. 

"Ørnekvinnen" sjattaj stuoves skulptuvrran párkan maŋŋela gå organisasjåvnnå Bevar Vestfjorden rudájt tjåkkij, dat galgaj vuonav gáhttit. Vuorkkágåvvå: Heidi Vinnes

– Dálke ja biekka, juohkka diŋŋga l ham ålggon. Gidáj galggap divna gehtjadit, subtsas Fred Eddy NuorttaSálto Avijssaj. 

Sierraláhkáj lij akta skulptuvrajs ájádusájn gå dájddapárkka åtsåj rudájt ájmon anedittjat dán jage.

– Dat la skulptuvrra mij la viek sierralágásj - parkerimgalbba rámbuvda guovlluj. Dát lij aktisasjbarggo Kunstparkena ja Nordlánda fylkkasuohkana gaskan, «Kunstneriske forstyrrelser». Ep ållu diede majt åvdåbielijn galggap dahkat, dav hæhttup dávk spesiálarámbuvddaj doalvvot. Dát lij gåjt mijá ájggomus gå rudájt åtsåjma, låhpat Dahlberg.

Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.