Sametingsråd Runar Myrnes Balto. Foto: Sametinget

Sametinget gir tilskudd til møteplasser

Samiske organisasjoner, institusjoner og foreninger kan søke om tilskudd til å arrangere møteplasser for å samtale om fornorskningen og rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) oppfordrer aktører til å planlegge og søke tilskudd.


– Vi ønsker å støtte arrangementer eller møteplasser som drøfter eller bearbeider innholdet i rapporten, eller som tar opp spørsmål om forsoning. Det kan være dialogsamtaler, folkemøter, kulturarrangementer eller lignende, sier Myrnes Balto i en pressemelding.

Sametinget vedtok i revidert budsjett å sette av 1 million kroner til å støtte møteplasser som skal drøfte innholdet i rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Myrnes Balto oppfordrer foreninger, kulturinstitusjoner, bygdelag, språksentre eller offentlige aktører til å søke om midler for høsten 2023.

– Nå er det åpnet for å søke, og jeg håper at mange er interesserte. Vi ønsker selvfølgelig mange arrangementer, slik at flest mulig får anledning til å delta på slike møteplasser i lokalsamfunnene sine. Det tror jeg blir viktig som et grunnlag for den kommende forsoningsprosessen, sier Myrnes Balto.

Midlene er fordelt på to søkerbaserte ordninger: Kulturtiltak og institusjonsutvikling.

– Institusjoner og organisasjoner som mottar direktetilskudd over Sametingets kulturbudsjett må søke på midler over institusjonsutvikling. Alle kan søke over ordningen for kulturtiltak, sier Myrnes Balto.

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ble ledet av Dagfinn Høybråten og besto av 11 andre fagpersoner, oppnevnt av Stortinget. Kommisjonen avga sin rapport til Stortinget 1. juni 2023. Rapporten er oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. I arbeidet vil komiteen involvere de berørte gruppene og alle relevante komiteer.

Sametingets plenum skal behandle rapporten i sin helhet. I den forbindelse ber sametingsrådet om innspill fra det samiske samfunnet om rapportens innhold og de forsonende tiltakene. Høringen er åpen for alle og høringsfrist er 30. september 2023.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.