Mari Larsen, konstituert generalsekretær, LH. Foto: Privat.

Tid for kommunalt kolsløft


Av: Mari Larsen, konstituert generalsekretær, LH

15. november er Verdens kolsdag. Datoen markerer ikke bare en sykdom, men også et presserende behov for en mer kraftfull tilnærming til behandling og støtte for de som lever med kronisk obstruktiv lungesykdom. Kols er en tilstand som reduserer livskvaliteten og setter begrensninger i dagliglivet til de som er rammet. Det er på tide at vi som samfunn går i bresjen for å bedre livene til de som lider av denne sykdommen. 
 
Rapporter indikerer at kols og relaterte tilstander utgjør en betydelig byrde for både enkeltpersoner og helsevesenet. Til tross for tilgjengelig kunnskap om årsakene til kols, samt effektive forebyggende tiltak og behandlingsmetoder, er sykdommen fortsatt en av de ledende dødsårsakene globalt og i Norge. Dette peker mot et klart behov for omfattende tiltak på alle nivåer, spesielt i landets kommuner. 
 
Kommunene spiller en avgjørende rolle når det gjelder både forebygging av kols og forbedring av behandlingstilbudet for kolspasienter. De kan sørge for å bedre luftkvaliteten gjennom tiltak for å redusere påvirkningen av forurensning på folks helse, blant annet gjennom å minimere utslipp fra ulike kilder som industri, transport og egne røykfrie soner på kommunale arealer.  
 
De som allerede har fått kols opplever i dag en kommunesektor som har et for svakt tilbud, både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Dette viser en rekke undersøkelser, blant annet Nasjonalt kolsråds rapport som viser at kun 25 prosent av pasientene tilbys hverdagsrehabilitering ute i kommunene. Dette er en kritisk brist som må adresseres. 
 
Vi vet at riktig medisinering, fysisk aktivitet og tidlig diagnose er avgjørende for å håndtere kols på en god måte, men det er ikke tilstrekkelig med kunnskap alene. Det trengs et helhetlig system som tilbyr støtte, rehabilitering og individuelt tilpassede behandlingsplaner. Vi oppfordrer derfor kommunene i anledning kolsdagen til å revidere og styrke rehabiliteringstilbudet for kolspasienter. Dette vil ikke bare gi en betydelig forbedring i livskvaliteten for de som lever med kols, men vil også redusere den økonomiske byrden på helsevesenet i en tid der det opplever press på mange kanter. 
 
Verdens kolsdag er ikke bare en anledning til å markere sykdommen, men også en mulighet for kommunene til å handle. LHL vil oppfordre landets nyvalgte lokalpolitikere til å ta tak i de problemene pasientene opplever, og sørge for at de møter et bedre tilbud.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.