Innsenderen har delt noen tanker om kommende lokalvalg i Steigen. Foto: Arkiv.

Utenforskap og sånn

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Arvid Nødtvedt

Ensomhet og depresjon
Ensomhet ansees som en folkesykdom. Ut fra dette definert som lidelse (sykdom) som tærer på både kropp og sjel. Å være ensom (alene) er ikke uvanlig, en kan ha valgt det selv, og trives i eget selskap. Det blir ensomt når/ hvis en selv ikke fritt kan velge å møte andre personlig, eller oppsøke møteplasser i sosiale sammenhenger. Utenforskap rammer mangfoldig, på ulike måter, områder, og herjer i alle aldersklasser. Det kan oppstå ulikheter mellom generasjonene: 
Barn/ ungdommer, eldre, funksjonshemmede og eldre mottakere av omsorgstjenester, enslige hjemmeboende. 

Oppvoksende generasjoner, ta vare på ungdommen 
Ikke alt var bedre før, ikke dårligere heller. Men ungdommen i dag har helt andre vilkår, forutsetninger og muligheter. Men har også helt andre utfordringer og problemer for å leve opp til krav og forventninger enn da «vi» vokste opp. Den digitale revolusjon setter også grenser. Eldre sine vilkår i dette kan øke ulikhet og fremme utenforskap. Velferdsteknologi er ikke alene svaret på knappe ressurser, det er for besværlig for mange, og (nasjonale) eksempler på risikabel omsorg og medisinering.

Ingen lokal offentlig personbefordring i kommunen
Unge i dag er svært så mobile. Sykkel, moped, etter hvert bil, og potente foreldre som kjører og henter. For eldre går det motsatt vei. Uten sertifikat, og med nedsatt førlighet blir selv lettere fremkomstmidler for farlig. Situasjonen er kimen til mer utenforskap.

Hva har vi?
Dagopphold i institusjon? Ja, men etter søknad og vedtak.
TT-kort (Tilrettelagt Transport) Ja, men etter søknad og vedtak. Dessuten er satsene så og si uendret siden begynnelsen. Pasienttransport? Ja, men dette er ikke sosialisering. Skolebussen med sine begrensninger for andre enn elever.

Ensomhet blant eldre er vel dokumentert, en behøver ikke forske mer på det. Det er allerede gjennomført et prosjekt somkonkluderte med at de eldre egentlig hadde det ganske bra, men at det var en mørk flekk, ensomhet. Med rapporten som grunnlag skulle man arbeide med tiltak som motvirker og forebygger.

Finner man noe om dette i media og kunngjøring i tilknytning til kommunevalget?

  • Et fungerende lag rundt barn og unge
  • Jobbe for å etablere flere gode møteplasser for ungdommer
  • Arbeide for å finne en ordning med bestillingsbuss til og fra aktiviteter for ungdom
  • Støtte innkjøp av en eller flere minibusser til bruk for alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger
  • Sikre at ungdom og eldre kan delta på aktiviteter ved å etablere ordninger for transport
  • Sikre en god eldreomsorg, med fokus på forebygging, helsefremmende møteplasser og eldre som en ressurs
  • La alle eldre få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker
  • Bedre hverdag i Steigen. Vi kjemper for et samfunn med små forskjeller hvor ingen faller utenfor
Det kan se ut til at her er vilje til litt av hvert. Men dette er formuleringer i en valgkamp. «Kjempe for» - «støtte» - «legge til rette» - «stimulere» blir for vagt.

Mot ensomhet, utenforskap eller ulikhet finnes ingen vaksiner, ansiktsmaske hjelper ikke. Konkret målrettet planlegging og tiltak må begynne straks. Dette krever offentlig oppmerksomhet, frivillighet, dugnad og samarbeid. Flere eldre skal bo lengre hjemme, dette krever handling nå, og la oss få vite hva som skjer!

La dette bli "Den nye Steigenmodellen"

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.