Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Sametinget Sametinget

Vi trenger en egen samisk studentorganisasjon

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)

Det er studiestart over hele landet. Studentene deltar på fadderuke og samler seg på lesesalene. Men hvilke vilkår venter den samiske studenten? Når samiske studenter gir tilbakemeldinger om at de møter flere hindringer i løpet av studietiden, så viser det et tydelig behov for en nasjonal samisk studentorganisasjon hvor deres stemme blir hørt, skriver sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i denne kronikken.

 Vaino Rensberg/SametingetJeg tror vi var mange som ble overrasket. Sametinget og regjeringen hadde innspillsmøter med tema rekruttering til lærerstudier. Her møtte vi studenter som var klare i sin beskjed om at det er en ekstra byrde å velge samisk i utdanninga. De fortalte om flere utfordringer knyttet til studiestart, om det problematiske med at det bare er opptak annet hvert år og andre utfordringer i gjennomføringen av samiske utdanningsløp og i studier med samisk innhold. Noe må gjøres.

Det nevnte innspillsmøtet og samiske studenters tydelige stemme understreker viktigheten av et nasjonalt samisk studentdemokrati. Når det politisk brukes store ressurser for å møte utfordringer knyttet til studier blant annet ved å rekruttere flere samiske lærerstudenter, så må vi lytte til studentene i mye større grad.

Som sametingsråd har min dialog vært mest rettet mot universitet- og høgskoleledelse, skole- og barnehageledere og lærere, men dialogen direkte med studenter har vært altfor liten. Viktigheten av å sikre samiske studenter en stemme i samfunnet og i universitetsdemokratiet har i altfor liten grad vært vektlagt.

Innspillene vi har fått viser at det er behov for å løfte samiske stemmer særskilt i universitetene og høgskolene. Temaer som opptaksregler og kvotesystem, oppbygging og innhold i studiene, læringsmiljø, mangfold og likestilling, og kvalitetsutvikling står sentralt i dette. Målet må være å få på plass en organisasjon med en tydelig samisk studentpolitikk som omfatter hele studietilværelsen. 

Samiske studenter har alltid vært aktive og engasjerte - særlig i de store byene. Samiske studentorganisasjoner har over hele landet rukket å feire 40-årsjubileum hvor behovet for å skape en sosial arena for samiske studenter har vært viktig. Grunnlaget for en nasjonal samisk studentorganisasjon eksisterer dermed allerede. Samiske studenter viser et tydelig engasjement som også får konsekvenser for studietilværelsen.

I år var det mange som engasjerte seg i Fosen-saken, inkludert mange samiske studenter, som valgte å demonstrere mot menneskerettighetsbrudd. Enkelte studenter gikk glipp av obligatorisk undervisning og fikk ikke ta eksamen fordi de sto opp mot menneskerettighetsbrudd. De hadde behøvd støtte fra en studentorganisasjon. Samtidig mener jeg at det vil være viktig å sikre samisk representasjon i Norsk studentorganisasjon (NSO). Uten samisk representasjon står de svakere i å kunne representere samiske studenter nasjonalt.

Samiske studenter har ikke bare organisert seg for å kunne skape sosiale møteplasser. De har deltatt i debatter om dekolonisering og stått på barrikadene for menneskerettigheter, og de gir viktige innspill til Sametinget og regjeringen. Tiden er kommet for å etablere en nasjonal samisk studentorganisasjon.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.