Vil opprette datasenter i Hamarøy

Sebastian Vikjord Bolsøy har tatt kontakt med Hamarøy kommune for å undersøke mulighetene for et mindre datasenter i kommunen.

Av henvendelsen til kommunen, fremgår det at Bolsøy spør på vegne av seg selv og sine fem partnere.

– Datasenteret vil ikke være større enn 20-30 m2 og har behov for strømtilførsel på minimum 20 MW. Ønskelig med mulighet for å kunne øke denne tilførselen med ytterligere 10-20 MW over de neste 3 år, men dette vil ikke være avgjørende per dags dato, skriver han.

Bolsøy lurer på om dette lar seg gjøre i Hamarøy, og om hvordan senteret eventuelt ville blitt regulert, samt hvor man eventuelt kunne etablert seg. 

– Optimalt kunne man benyttet seg av ubrukte næringsbygg/lagerbygg/industribygg som allerede er tilgjengelig om de allerede har infrastrukturen som er nødvendig for å sette opp senteret, skriver han. 

Avslutningsvis etterspør Bolsøy områder/bygg som er tilgjengelig til formålet, samt leiepris/oppkjøpspris av disse.  

Bolsøy har ikke besvart NordSalten Avis' henvendelser.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.