Ingvald er en av elevene som har valgfag kulturarv på timeplanen. Foto: Drag skole.

Vinterfiske på timeplanen

For å lære tradisjonskunnskap, som vinterfiske, lærer man best gjennom å gjøre og erfare gjennom praktisk arbeid.


Like før påske fikk ungdomsskoleelevene som har valgfag kulturarv og elevene i den samiskspråklige klassen på Drag skole mulighet til å være med på garnfiske i fjorden utenfor Hellandsberg.

Uteklasserommet bestod av en båt med garndregg og to garnlenker, og i tillegg et strålende vær. I løpet av to skoledager fikk elevene erfare hele prosessen fra å sette og dra garn, til å bearbeide fangsten under kyndig veiledning fra Mareno Mikkelsen. 

Ingvald og Emma greier garnlenka før setting. Foto: Drag skole.

I oppveksten til Mareno var fjordfisket en viktig del av næringsgrunnlaget for folket i fjordene, og kunnskapen om denne delen av matauken var essensiell for å livberge seg. Dette er ferdigheter og kunnskap som elever ikke kan tilegne seg gjennom en lærebok.

Adam sløyer torsk. Foto: Drag skole.

For å lære tradisjonskunnskap, som vinterfiske, lærer man best gjennom å gjøre og erfare gjennom praktisk arbeid. Elevene gjorde en strålende innsats som resulterte i både torsk, hyse, sei og kveite til mat- og helseklassene på skolen.

Konservering av fisken hører naturlig med til vinterfisket i fjordene. Denne gangen stod salting og røyking av torsk på timeplanen som en del av etterarbeidet. Planen er at den røkte torsken skal bidra til et godt måltid for beboerne på Dragstunet. Vi håper de får et smakelig måltid.

Eline skjærer seifilet. Foto: Drag skole.

Drag skole har fått tilskudd fra Sametinget til å gjennomføre læringsopplegg som skal gi et grunnlag for å produsere samiskspråklige læremidler i samarbeid med læremiddelfirmaet LearnLab. Dette undervisningsforløpet vil være en del av grunnlaget for læremiddelproduksjonen.    

Torsken røykes i skolegammen. Foto: Drag skole.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.