Stian Depui-Bakke, kommunikasjonsleder Livsglede for Eldre. Foto: Livsglede for Eldre

1/3 del av Hjertet, en appell for våre eldre og frivillighetens rolle

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Stian Depui-Bakke, kommunikasjonsleder Livsglede for Eldre

I en tid der eldreomsorgen i Norge skriker etter økt oppmerksomhet og ressurser, har regjeringen tatt et skjebnesvangert steg i feil retning.

Generator av Glede
Det er med blytunge hjerter at vi ser et dramatisk kutt på 1/3 av støtten til den ideelle Stiftelsen Livsglede for Eldre, som gjennom tiår har vært en udiskutabel positiv generator av glede og økt livskvalitet til eldre i Norge. Dette er en beslutning som har potensial til å sende ringvirkninger gjennom utallige lokalsamfunn, og er noe vi må jobbe knallhardt for å få reversert.

Hjertesak
Eldreomsorg har lenge vært en hjertesak for mange i Norge. Veldig mange av oss har en stolthet i å sørge for at våre eldre får den respekt og omsorgen de fortjener. Likevel, står vi nå i fare for å miste noe av den verdien som har definert vårt samfunn. Reduksjonen i støtte til Livsglede for Eldre er mer enn et redusert tall på et budsjettark, det er et kutt av hjertet til den formidable kraften av glede og håp som Livsglede for Eldre har bragt inn i eldreomsorgen.

Bærebjelke
Frivilligheten har alltid vært en bærebjelke i våre lokalsamfunn, og nå må vi alle sørge for at den ikke knekker. Organisasjoner som Livsglede for Eldre spiller en avgjørende rolle i å bygge broer mellom generasjoner og bringe livsglede inn i eldreomsorgen. Det er frivillige som gir sin tid, energi og kjærlighet for å berike livene til de av oss som trenger det mest. Å kutte støtten med så stor kraft, er som å kutte av en viktig livsåre som forsyner eldreomsorgen med generasjonsmøter, livsglede og kunnskap om personsentrert omsorg.

Budsjettregnestykker
I en tid der vår eldrebefolkning vokser, trenger vi styrket innsats for å sikre verdige og personsentrerte omsorgstjenester. Eldre har komplekse psykososiale behov som ikke kan ignoreres. Vi kan ikke skape en fremtid der disse behovene neglisjeres i budsjettregnestykker. Livsglede kan ikke måles i tall.

Økt ensomhet
Kuttene vil føre til avvikling av viktige prosjekter og redusert aktivitet. Dette vil ramme våre eldre, deres pårørende og de som frivillig gir av sin tid og kjærlighet. Det kan igjen føre til økt ensomhet og tap av livsglede.

En grunn
Det er faktisk en grunn til at vi kaller oss for "Livsglede for Eldre.". Vi sprer glede og håp til de som har levd et langt liv og fortjener respekt og verdighet. La oss være klar over at kuttene ikke bare er økonomiske, det kan føre til tap av en del av livsgledehjertet vårt som vi sprer ut over hele Norge fra nord til sør, og det er akkurat i disse tider at eldreomsorgen trenger dette, men enn noensinne.

Appell
Vi appellerer til regjeringen og beslutningstakere om å omgjøre disse kuttene, å investere i eldreomsorgen og å anerkjenne verdien av frivilligheten og integrering av personsentrerte omsorgstjenester. Vi må styrke samfunnets hjerte, ikke svekke det med 30%.

Det sies at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Vi i Livsglede for Eldre tror også at det trengs et helt samfunn for å ta vare på våre eldre – og det må vi gjøre sammen!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.