Anne Kristine Linnestad. Foto: TomyHoang.

1. juni 2023 blir en viktig dato i Norges historie

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Anne Kristine Linnestad, Medlem av Kommunal- og Forvaltningskomiteen, Stortingsrepresentant for Akershus Høyre

Torsdag 1. juni 2023 vil bli en dag som vil huskes lenge og bli skrevet om i historiebøkene. Det var dagen da Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte sin rapport, «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» til Stortinget. Dette er en viktig og alvorlig rapport om et sort kapittel i norsk historie.

Rapporten gir oss felles kunnskap om historien og hvordan fornorskningen har gitt konsekvenser for enkeltpersoner, familier og samfunn langt inn i vår tid. Den vil også gi oss en felles sannhet å forholde oss til når det kommer til dette kapitellet i historien vå. Det er veldig viktig for å gi oss mest mulig likt utgangspunkt for forsoningsarbeidet.  

Det første skrittet på veien mot forsoning er at Stortinget anerkjenner den urett som er begått mot samer, kvener/norsk-finner og skogfinner.

I rapporten kan man lese flere gripende og åpne fortellinger fra personer som har opplevd vonde opplevelser på grunn av fornorskningen enten som de har opplevd direkte som barn, som voksne eller som pårørende. Det er flere av historiene i rapporten som gjør vondt å lese og som ingen skal være nødt til å oppleve i en perfekt verden.

Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram 20 forslag til tiltak, fordelt på 5 områder/pilarer. De foreslår blant annet en nasjonal satsing på gjennomgående språkopplæring for kvensk og samiske språk fra barnehage til voksenopplæring og en målrettet satsing på og en synliggjøring av kvensk og samiske språk i offentligheten.

Kommisjonen følger opp «Hjertespråket» og Samerettsutvalget II (SRU II). Det var statsråd Jan Tore Sanner (H) og statssekretær Ante Bals (H) som tok SRU II opp av skuffen i 2013 og i samarbeid med Sametinget ble Giellagiisa opprettet som Sametingets samarbeidsorgan for felles samisk språksatsing. Språk og kultur går hånd i hånd og derfor er det å satse på språk veldig viktig.

Kommisjonen legger fram tre forslag til hvordan man skal bøte på kunnskapsmangelen. Kunnskap er det viktigste våpenet vi har for at morgendagens generasjoner ikke skal gjøre de samme feilene som dagens og tidligere generasjoner har gjort. Høyre er enig i og mener derfor at det er viktig at barn skal få lære seg mer om fornorskningen allerede i grunnskolen.

Høyre vil sette seg grundig inn i rapporten, lytte til innspill fra Sametinget og fra andre organisasjoner hvordan de vurderer kommisjonens anbefalinger og forslag før vi behandler den i Stortinget.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.