Miniboligene på Oppeid er grunnlag for debatt. Foto: Arkiv.

Angående de nye tiltenkte omsorgsboliger på Oppeid

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Liv Lund Skarvik. Medlem i Hamarøy AP.

Litt om min bakgrunn. Jeg har 28 års erfaring innen lokalpolitikken i Hamarøy frem til og med år 2015, og jeg  var varaordfører fra 2007 – 2011. På grunn av helsemessige årsaker har jeg ikke kunnet ta tak i saken før nu.

14. september 2022 ble det avholdt folkemøte på Skogheim, der en representant for Norconsult la frem plan om bygging av omsorgsboliger på tomten nedenfor sykehjemmet der miniboligene står.

Det var stor enighet blant de frammøtte, deriblant personal fra sykehjemmet og hjemmetjenesten, at bygget måtte plasseres ved de eksisterende omsorgsboligene. Der hadde en tidligere sett muligheter for bygging og også utført litt graving. Der ville det også være lett tilgang for beboerne til sansehagen.

Saken ble stoppet og sendt videre til kommunestyret for ny behandling. Norconsults forslag ble da vedtatt.

Det skal mye til for at politikere stiller spørsmål og er kritisk til eksperters saksfremlegg, så utfallet var nok forventet. Flere steder i Norge finnes det eksempler der en ikke har tatt helhetlig hensyn til nye byggs plassering i landskapet.

Plasseringen av 3 etasjers omsorgsboliger på den valgte tomten vil stenge utsikten fra deler av eksisterende sykehjem, og det vil for alltid medføre store forandringer i et harmonisk sentrumsbilde.

Mange personer jeg har snakket med er oppgitte, frustrerte og sinte over tomtevalget. Tilliten til politikerne som skal være talerør og representere beboere i kommunen, er fra før lav og svekkes nå ytterligere. Det er viktig for gode prosesser at folk føler at de blir hørt,  og at informasjonen om prosjekter når fram, så folk ikke føler seg overkjørt.

Jeg er blitt fortalt at kommunen(trolig i mars 2023) avholdt et folkemøte /informasjonsmøte om denne saken. Tid og sted for det tiltenkte møte ble lagt ut på Hamarøy kommunes hjemmesider. Det er ikke godt nok, da de færreste jevnlig sjekker denne siden. Informasjonen om møtet burde vært kunngjort i lokalavisen.                                                                                                                                             
Jeg er klar over at prosessen har kommet langt, men vi kan ikke hoppe bukk over gode demokratiske prosser. For meg ser det ut som om det har manglet i denne saken. Flere enn meg har spørsmål til saksgangen. Hvem har vært høringsinstanser, og hvordan er deres svar er blitt vektlagt?

  1. Eldrerådet er ikke blitt hørt.
  2. Ansatte på sykehjemmet er ikke blitt hørt, selv om deler av sykehjemmet blir negativt påvirket når det gjelder utsikt.
  3. Hjemmetjenesten er høringsinstans, da det er de som på nåværende tidspunkt har ansvar for omsorgsboligene. Men denne organiseringen er vel ikke hugget i stein?
  4. Hvilke øvrige instanser er hørt?
Er estetiske hensyn vektlagt når det gjelder byggets utførelse og plassering i forhold til omgivelsene?  Det er viktig for alle tettsteder i kommunen at det i større byggesaker blir tatt hensyn til det estetiske, og i slike saker burde landskapsarkitekter være involvert.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.