Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Sametinget

Arendalsuka byr på både dilemmaer og muligheter

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Hvert år er det stor debatt om Arendalsuka, og det syns jeg er både riktig og viktig. Mange gode spørsmål reises omkring deltakelse på denne arenaen, skriver sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i denne kronikken.

Jeg har selv hatt mange runder med drøfting omkring deltakelse i denne sammenheng, men en ting er sikkert: de fleste politiske makthavere har tung representasjon i forbindelse med Arendalsuka. Sametinget blir også invitert til ulike arrangement under Arendalsuka. Ikke alle, og kanskje ikke alle de debattene vi hadde ønsket å delta i, men temaene vi inviteres til er viktige de også. I år har jeg et tett program som omfatter mange ulike emner som for eksempel utfordringer og løsninger for Sápmi, om hvordan ivareta urfolksrettigheter samtidig som man kjemper mot klimakrisa, samtaler om sannhet og forsoning, om Arktis som geopolitisk hotspot og hvordan samfunnet vårt skal forholde seg til økt spenning og militarisering i nord, om dialog som brobygger i konfliktfylt naturforvaltning, om naturvern, menneskerettigheter og kunst og kultur, om hvordan leve med klimaendringer, samtaler om hvordan sikre inkludering av minoriteter i arbeidet for bedre seksuell helse og om fremtidens største utfordringer for folkehelsen.

Det er krevende for samiske stemmer å bli sett og hørt på Arendalsuk. arrangementene konkurrerer med hverandre og publikum er varierende. Hvem som helst kan sette opp et arrangement og lage et panel med sterk slagside og tungt industrifokus, uten noen motstemmer. Nord-Norge-dagen handler om ny industri og energi, som ifølge arrangørene «er truet av mangel på både kraft og arbeidskraft, og det er store stridigheter om landområder». De som står bak arrangementet er blant andre Sparebank1 Nord-Norge og ST1, selskapet som står bak planene om Davvi vindkraftanlegg på Rástigáisa. Hit er ikke Sametinget invitert.

Det er ingen god løsning at industriinteresser og norske politikere skal snakke om vår fremtid uten oss. Sametinget prioriterer derfor å delta på arrangementer der vi har en aktiv rolle og der vi får fremmet vår politikk. Et av hovedbudskapene våre på Arendalsuka er at alle løsninger på fremtidens utfordringer må skje innenfor rammene av menneskerettighetene, og at et fritt og forhåndsinformert samtykke må være et premiss fremover.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.