Lars Filip Paulsen, gruppeleder Hamarøy Høyre. Foto: Privat

Bevar Steigenmodellen –⁠ La ungdommen bli i Hábmer-Hamarøy!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Lars Filip Paulsen, gruppeleder Hamarøy Høyre

Som representanter for lokalsamfunnet, elever, foreldre og lærlingebedrifter i Hábmer-Hamarøy, er vi svært bekymret for fylkeskommunens planer om å flytte elever som følger Steigenmodellen fra Knut Hamsun videregående skole på Oppeid til avdeling Steigen. Dette vil ikke bare ramme de 6 elevene som allerede har påbegynt sin utdanning på Oppeid, men også de som ønsker yrkesfaglig utdanning uten å måtte flytte til byene eller andre steder langt unna hjemmet.

Steigenmodellen gir elever muligheten til å ta fellesfag på Oppeid, mens de samtidig får praktisk erfaring som lærlinger i lokale bedrifter. Dette gjør det mulig for dem å bo hjemme, pendle til skolen og bygge et yrkesnettverk i sitt nærmiljø. Forslaget om å flytte elevene til Steigen vil sette denne muligheten i fare og pålegge ungdommene og deres familier unødvendige belastninger.

Pendlerveien mellom Hábmer-Hamarøy og Steigen er lang og bussforbindelsene er dårlige, noe som gjør det vanskelig for elevene å reise frem og tilbake. I tillegg mangler Steigen infrastruktur for å huse elevene, med få hybler eller leiligheter i nærheten av skolen. Dette betyr økte kostnader for elevene, som kan bli tvunget til å ta opp studielån for å dekke pendling og bolig. 

Å flytte elevene til Steigen vil ikke bare ramme dem og deres familier, men også lokale bedrifter som er avhengige av lærlinger. Tap av lærlinger kan føre til mindre arbeidskraft og bremse veksten i det lokale næringslivet. Lærlingebedriftene i Hábmer-Hamarøy støtter derfor fullt ut behovet for å bevare utdanningstilbudet ved Knut Hamsun videregående skole på Oppeid.

Det virker som om fylkesadministrasjonen driver en planlagt avvikling av Knut Hamsun vgs/js. Dette fremgår av forslagene om administrativ sammenslåing av Fauske, Knut Hamsun og Saltdal videregående skoler, samt fylkeskommunens motvilje til å opprettholde yrkesfaglig utdanning på Knut Hamsun vgs/js. Dette skaper usikkerhet og svekker tilliten til fylkeskommunens vilje til å støtte yrkesfaglig utdanning i distriktene.

Vi oppfordrer fylkeskommunen til å være fleksible og sette ungdommenes behov først. Nordområdemeldingen fra 2021 fremhever betydningen av å støtte unge i distriktene, med vekt på nærhet til utdanning. Videre understreker meldingen viktigheten av å fortsette å bygge bro mellom næringslivet og yrkesfaglige linjer for å gi praktisk opplæring og sikre lokal rekruttering. Slike tiltak bidrar til å holde unge mennesker i landsdelen. Derfor håper vi at de styrende partiene – Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre – vil ta nødvendige politiske grep for å sikre Steigenmodellen ved Knut Hamsun videregående skole på Oppeid.

Knut Hamsun vgs/js står allerede overfor utfordringer med lavt søkertall til VK1 og VK2 helsefag, noe som kan redusere skolens rammeoverføring med rundt 5 millioner kroner og resultere i oppsigelse av lærere. Dette vil ytterligere svekke utdanningstilbudet i Hábmer-Hamarøy. Fylkeskommunen bør investere 500.000 kroner for å sikre at Steigenmodellens fellesfag kan tilbys ved Knut Hamsun vgs/js, slik at ungdommene kan få utdanningen de fortjener i sitt nærmiljø.

Vi ber fylkeskommunen om å lytte til skolen, ungdommene, foreldrene og lærlingebedriftene, og la Knut Hamsun vgs/js fortsette å gi ungdommer i Hábmer-Hamarøy en mulighet til å utdanne seg der de føler seg hjemme, trygge og ønsker.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.