Siv Mossleth (Sp), Helse- og omsorgskomiteen, Stortingsrepresentant for Nordland. Foto: Ragne B. Lysaker

Blir pasientenes hjerter tapere mot professorenes publikasjoner?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Siv Mossleth (Sp), Helse- og omsorgskomiteen, Stortingsrepresentant for Nordland

PCI-tilbudet i Salten må for pasientenes skyld ikke vingeklippes, men utvides til å være åpent 24/7.

Nærhet til et PCI-senter er en svært viktig faktor ved et hjerteinfarkt. Derfor er det viktig at også PCI-Bodø får døgnkontinuerlig drift. En studentoppgave fra UiT viste at 50% av pasientene som får akutt hjerteinfarkt i Nordland og skal sendes til PCI-Tromsø, er på flyplassen i Tromsø ni timer eller senere. Det er altfor lang tid når en vet at hjertemuskelen dør minutt for minutt ved et infarkt. Bak forsinkelsen ligger også det faktum at pasientene blir holdt tilbake i Bodø på grunn av ambulanseflykapasiteten.

Evalueringen av PCI-senteret i Bodø skulle se på om tilbudet skulle utvides til døgnkontinuerlig drift. Evalueringsrapporten som ble lagt fram 12. april anbefaler at PCI-Bodø legges ned eller inn under UNN Tromsøs ledelse. Det legges med dette opp til å ta en avgjørelse i Helse Nords styre på helt feil premisser.

Alternativet som er det beste for pasientene i Nordland, nemlig å få på plass et døgnkontinuerlig tilbud som i større grad kan sørge for gode og likeverdige helsetjenester for folk i Nordland, skisseres ikke som noe alternativ. Dette alternativet hadde vært i tråd med både regjeringsplattformen og Nasjonal helse- og samhandlingsplan som er til behandling i Stortinget. Å fortsette dagens drift, er heller ikke noe alternativ, ifølge evalueringsrapporten. Helse Nord kan ikke ta viktige beslutninger og rasere PCI-tilbudet i Bodø på et så sviktende grunnlag.

Ingen av de to PCI-fagmiljøene i Nord-Norge er små og sårbare sammenliknet med Sverige og Finland, selv om dette påstås. Både i europeisk og amerikansk målestokk regnes PCI-aktiviteten i Bodø som høy. De to siste årene har over 400 PCI-pasienter fått behandling i Bodø. PCI-aktiviteten i Bodø er på størrelse med universitetssykehuset i Umeå. UNN Tromsøs PCI-aktivitet er på størrelse med det Karolinska Universitetssykehuset i 2023. Sverige har 28 PCI-sentre og er verdensledende på området. Finland har 22 PCI-sentre. Det finnes i dag ti PCI-sentre i Norge. Bare to av disse er i Nord-Norge. Antallet utdanna hjerteleger i nord har heldigvis økt de siste årene.

Aktiviteten ved PCI-Bodø måles i rapporten over en 40-månedsperiode. Å velge denne måleperioden tar med både oppbygginga av PCI-Bodø og pandemiperioden. Dersom en heller bruker de seks siste kvartalenes drift, blir resultatet mye mer reelt, og mye bedre siden en da måler senteret i ordinær drift. Helgeland har nå i mye større grad begynt å bruke tilbudet i Bodø, og det har ført til at mange flere pasienter nå får behandling innen anbefalt tid.

Det er altfor store regionale forskjeller i nord på hjertehelsetilbudet. Eksempelvis er prosentandelen som får behandling innen anbefalingene økt fra 53% i 2019 til 75% i 2022 for pasienter fra Mosjøen. Tallene på hvor mange som får hjelp i tide ville økt enda mere ved et døgnkontinuerlig tilbud i Bodø. I Tromsø får 97% av pasientene undersøkt hjerteårene sine innen 72 timer. Men det fikk bare 63% av pasientene fra Rana.

Fagmiljøene er tjent med samarbeid og dialog for å utvikle best mulige tilbud for pasientene i nord. Men at PCI-Bodø skal legges inn under PCI-Tromsø er uten mening. Ingen andre PCI-sentre er underordnet et annet PCI-senter. Ser vi på hjertepasientenes beste er det ingen tvil om at PCI-Bodø må bestå, og utvikles videre til å kunne ta imot pasienter hele døgnet, selv om det faller enkelte miljø i Tromsø tungt for brystet.
Videre utvikling av PCI-Bodø skader ikke hjertehelsen til pasienter i Tromsø. En samling av all nordnorsk PCI i Tromsø er en direkte og uansvarlig forverring for pasienter i Nordland som har kortere vei til PCI-Bodø når de trenger hjelp.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.